INSTITUTUL DE DEZVOLTARE ŞI EXPERTIZĂ A PROIECTELOR

IDEP VA ASIGURA CU TOT SUPORTUL ȘI INFORMAȚIA NECESARĂ (KNOW-HOW) AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE ȘI ORGANIZAȚIILOR PARTENERE, CARE PROMOVEAZĂ IDEEA IMPLEMENTĂRII UNOR PROIECTE, CARE SUNT ÎN CĂUTAREA FINANȚĂRII DIN PARTEA PARTENERILOR EXTERNI.

 • 1

  Misiunea

  Misiunea IDEP este de a crea o platforma în care se va oferi suport la programe de instruiri, elaborări și implementări de proiecte, în acest context,certificarea specialiștilor din domeniu managementului de proiect. Platforma IDEP urmează să creeze situații favorabile pentru acțiuni sustenabile.

 • 2

  Viziunea

  Institutul de Dezvoltare și Expertiza a Proiectelor intenționează să schimbe modul de percepere a proiectelor. IDEP-ul va modifica gîndirea din cea haotica, în cea sistemica, cu termeni, obligații și responsabilități. În acest mod organizațiile donatoare vor ști cine va face, iar beneficiarii vor ști cine, cînd și ce va trebui sa facă.

 • 3

  Valoarea

  IDEP Va folosi tehnicele managementului de proiect pentru a transforma problemele în proiecte, iar proiectele în programe, efectul sustenabilității obținîndu-se pe baza procedurii de sistem din managementul de proiect.

IDEP este o organizație, care caută să-și extindă contacte și legături, pentru a atrage un număr mare de experți, reprezentanți ai mediului academic, lideri de opinie și reprezentanți ai societății civile, care sunt ancorate în activități, îndreptate spre beneficiul comunităților locale.
IDEP profesează principiul deschiderii și a parteneriatului.
IDEP profesează principiul deschiderii și a parteneriatului.
Ducem o politică conștientă și echilibrată de extindere. IDEP tinde să reflecte și să ia în considerare gama largă de opinii ale diverșilor actori, implicați în viața de zi cu zi a comunităților locale.
Împreună putem schimba lucrurile!

5fb7e51d7e74

– iurie.calestru@idep.md – Calestru Iurie Director / Директор / Director

– ina.balan@idep.md – Ina Balan /Expert dezvotlare locala / Эксперт Местного развития /Expert local development
– ciobanu@idep.md – Ciobanu Constantin / Expert APL / Эксперт МОВ / LPA’s expert
– larisa@idep.md – Larisa Causnean / Departament proiecte / Проектный отдел / Projects department
– ciubuc@idep.md – Ciubuc Natalia / Expert Turism / Tourism Expert / Эксперт Туризм
– adrian@idep.md – Adrian Bitco / Departament proiecte / Проектный отдел / Projects department
– it@idep.md – Turcu Vitalie / IT specialist / IT Ispecialist / IT специалист
– info@idep.md – Valeria Rusu / Coordonator seminare / Training coordinator / Координатор по обучению
– cont@idep.md – Sergiu Siverenco / contabilitate / accountant / бухгалтерия

Parteneri