CE FACEM

INSTITUTUL DE DEZVOLTARE ŞI EXPERTIZĂ A PROIECTELOR

Expertizează proiecte, programe şi strategii de dezvoltare sustenabilă a APL-urilor;

Oferă consultanța şi suportul în implementarea de programe şi proiecte pentru APL-uri;

Realizează cercetări pe baza informaţiilor colectate de la APL-uri şi donatori pentru dezvoltare sustenabilă;

Oferă programe de Instruirea şi Certificarea în Management de Proiect;