CE FACEM

INSTITUTUL DE DEZVOLTARE ŞI EXPERTIZĂ A PROIECTELOR

Platformă prezentare oportunități locale.

Prezentarea publică și transparentă a diverselor oportunități locale pentru a pune bazele unui dialog competitiv legal asupra oportunităților identificate. Prezentare-cerere interes-dialog competitiv

Dezbateri sau Conferințe concept proiect.

Identificăm proiecte ce pot fi dezvoltate pe baza anumitor scenarii pe care le discutăm transparent și public cu toate părțile implicate(stakeholder), inclusiv bunele practici pentru expertize private

IDEP Screening PPP Local și Regional.

Scanăm teritoriul și servicii pentru a propune scenarii durabile transparente cooperare public-privat pentru infrastructură modernă.

Formare competențe Management de proiect.

Cursuri modulare în domeniul Managementului de proiect, PPP și domenii conexe cu testarea competențelor dobândite pentru posibilă certificare.