Faleza nistreană

Faleza nistreana

Stimați cetățeni,
Existența unui sau altui complex turistic, sportiv, agrement este determinat de necesitate. Dacă noi vom crea interes, vom informa factorii de decizie locali despre necesitate, există șanse ca visele unora dintre noi de a beneficia de o zonă unică pentru agrement pentru întreaga familie să apară.
Rugăm să priviți în alte țări în care există așa complexe bazate pe investiții soft și să credeți că este posibil!
În timp ce părinții pescuiesc, sau stau la plajă, copii se distrează la roller drom, cățărari în copac sau boundering, apoi navighează fiind ghidați conform unui traseu stabilit pe o potecă turistică, dorm în zonă camping care dispune și de veceu, apă, iar zonal, în speță la info centre sunt și magazine de comercializare produse necesare deobicei în drumeții. Fiecare dintre cei ce au copii sunt sigur doriți să meargă cu copiii nu doar în parc, la piza sau la cinema, dar și în drumeții pentru a-i dezvolta copiilor aptitudini de conduită în condiții specifice, în sînul naturii.
Ne propunem să:
1. Discutăm cu primarii(inclusiv în direct Facebook) acestor 7 localități acest proiect complex, să creem interes sau dezinteres.
2. Conform feedback-ului tuturor celor să stabilim mecanismul realizării: Sarcini – Studiu de fezabilitate – Licitație publică stabilire partener privat – iar în 12-24 luni beneficiere!
3. Creem precedent pentru nou mecanism de dezvoltare la nivel local și regional.
Participarea este gratuită, fiind obligatorie înregistrarea întru asigurarea tuturor cu materiale, inclusiv și tuturor momentelor logistice.

Apelul unor organizații societății civile și a 7 Primării din raionul Anenii Noi privind
susținerea eforturilor în vederea creării unui claster turstic Faleza Nistreană.
Organizațiile societății civile în parteneriat cu Administrațiile Publice Locale, constată situația în
care dezvoltarea ludică la nivel regional necesită o implicare mai activă a mediului de afaceri
care are acces la produse financiare solide, dispunând în același timp de know-how-ul atât de
necesar pentru valorificarea patrimoniului regional.
Este evident irelevanța existenței unor proiecte locale, din acest motiv și clasterizarea este o
soluție dezvoltată de grupuri de experți – exponenți ai societății civile în parteneriat cu primarii
APL-urilor din regiunea Anenii Noi. În acest sens noi, IDEP Moldova împreună cu primăriile
Delacău, Speia, Telița, Calfa, Gura Bâcului, Șerpeni și Puhăceni am identificat potențialul enorm
de care dispune zona din punct de vedere turistic prin explorarea locurilor autentice de care
dispune zona respectivă. Infrastructura soft necesară pentru constituirea unei rețele de 7 plaje
naturale, 7 parcări auto, 3 zone de boundering, 2 zone de skatepark, 3 zone de pescuit, 7 birouri
de informații cu comerializarea produselor locale, 7 zone de camping, 3 zone de atracții
peisajistice, potecă turistică cu lungimea de 35 km cu traseu stabilit și ghizi instruiți despre
vestijiul cultural al fiecărei din acele 7 localități din clasterul propus.
Impactul unui proiect de asemenea anvergură ar fi:
1. Apariția unui nou mecanism de soluționare a provocărilor regionale;
2. Evidențierea vestigiului autentic oferit de mamă natură ce ar putea deveni o atracție
turistică pentru turiștii din țară și cei străini pentru autenticitatea zonei;
3. Posibilitatea consituirii împreună cu operatorii de turism a unui traseu turistic cu diversă
durată, ocupații, inclusiv și diverse întreceri internaționale într-o zonă unică din țară;
4. Populația de peste 20 000 cetățeni din cele 7 localități, inclusiv și regiunea care ar putea
avea o alternativă de a se relaxa activ cu întreaga familie în țară;
5. Drumul de acces calitativ până la claster oferă certitudine în fezabilitatea rețelei turistice
propuse pentru a fi creată;
6. Existența în preajmă a unor atracții turistice de importanță internațională la doar câțiva
kilometri oferă încrederea în potențialul enorm al zonei;
7. Fiecare beneficiar ce va procura produse din zonă, va utiliza serviciile operatorilor
economici ce administrează atracții din claster va contribui la reducerea migrației,
dezvoltarea economică durabilă și atractivitatea zonei;
8. Posibilitatea de a deservi concomitent peste 1400 persoane pe parcursul a cel puțin 4,5
luni anual creează premise pentru apariția a cel puțin 400 locuri de muncă durabil și o
piață de desfacere stabilă cu dezvoltarea noilor servicii turistce pentru sezon;
9. Apariția unui astfel de claster turistic bazat pe investiții de pâna la 20000 euro a 35 agenți
economici reuniți într-o zonă vor contribui la apariția unor noi produse financiare pentru
cooperearea mediului Public cu cel Privat pentru beneficiu reciproc!
10. După apariția asemenea produse financiare la instituții financiare va fi creat interesul
mediului de afaceri pentru cooperarea public-privat beneficii comune!
11. Odată cu apariția în gama de posibile afaceri a antreprenorilor — domeniul PPP va începe
o nouă eră în domeniul dezvoltării durabile bazate pe principii economice eficiente!
12. Beneficiile: Stat – infrastructură, locuri de muncă și piață de desfacere locală; business –
nou domeniu de activitate; Cetățeni – speranță în ziua de mâine aici, acasă!

Detalii și descriere pe https://idep.md/faleza-nistreana/
Semnatarii declarației
IDEP Moldova, Calestru Iurie
Primăria Delacău, Gheorghe Reabov
Primăria Speia, Vitalie Coteț
Primăria Telița, Rodica Rusu
Primăria Calfa, Ludmila Ceaglâc
Primăria Gura Bâcului, Lilia Brehnova
Primăria Șerpeni, Elena Nicolaev
Primăria Puhăceni, Plămădeala Denis
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova, Miron Viorel