Impulsionarea absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova — Țară candidata la UE, împreuna cu Romania, 31 august 2023, Chișinau.

Impulsionarea absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova — Țară candidata la UE, împreuna cu România, 31 august 2023, Chișinau.

Cu deosebită onoare, @IDEP Moldova a fost organizatorul din partea Republicii Moldova, a Conferinței de nivel înalt, organizat de IDEP și Euronest Intercommunity Development Association. Acest eveniment, organizat la 31 august 2023, Municipiul Chișinău.
Scopul evenimentului a fost de a promova parteneriatele transfrontaliere și a prezenta exemple de bune practici între cele două state în domenii de interes precum administrație, educație, sănătate, mass-media, aeroporturi (Iași, Chișinău, Bacău), siguranța alimentelor (București și Chișinău), protecția mediului (Iași, Vaslui, Chișinău), mediu de afaceri, în vederea impulsionării absorbției fondurilor europene.
La eveniment s-au întrunit 170 de oaspeți din Republica Moldova și omologi din România.
Din Republica Moldova și România a venit un grup multidisciplinar, și anume:
— conducerea din 3 raioane din Republica Moldova,
— conducerea a 3 municipii din România,
— conducerea circa 30 de primării de pe ambele maluri ale Prutului,
— conducerea a 20 spitale de importanță națională și regională,
— Reprezentanți a 7 universități de pe ambele maluri ale Prutului,
— conducerea a 3 aeroporturi,
— conducerea agenției de protecția al mediului din Iași și Vaslui,
— Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, ș.a.
În rezultat, au fost stabilite parteneriate interumane, ce urmează a fi transformate în parteneriate interinstituționale, ceea ce va asigura cadrul necesar pentru parteneriate durabile și formarea echipelor de proiect mixte moldo-române. În prima parte a evenimentului, au avut loc discuții punctuale, astfel încât partenerii să fie cât mai pregătiți pentru depunerea de proiecte în comun și, implicit, atragerea de fonduri europene.
La eveniment au avut discursuri:
Ambasada României în Republica Moldova, Biroul de Promovare Comercial-Economică, Ministru consilier, doamna @Clementina Ion
Spitalul Pneumoftiziologie Botosani, Manager, domnul Costel Lupașcu
Spitalul De Urgenta Sfanta Maria Iasi, Manager, doamna Alina Belu
Spitalul Municipal «Dimitrie Castroian» Husi, manager, dr. Bogdan Vasile Popa
Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Suceava, Manager General, doamna Cristina Cuciurean
Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, director medical, doamna dr. Laura Ionescu
Asociația Spitalelor Publice, prim vice-președinte, doamna Maria-Olimpia Oprea
Consiliul Raional Ștefan Vodă, președinte, domnul Vasile Maxim
Moderator: Iurie Calestru, Director de programe, Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor (IDEP).
Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iasi, ofițer de comunicare, domnul Victor Poede
Primaria Municipiului Galati, Administrator Public, domnul Cezar Ionut Bichescu
Asociația Comunelor din România, vicepreședinte, domnul Ioan Rosan
Agenția pentru Protecția Mediului Iași, Director executiv, doamna Galea Temneanu
Agentia pentru Protectia Mediului — Vaslui, Director executiv, doamna Mihaela Budianu
Palatul Culturii din Iași — Complexul Muzeal Național „Moldova», director adjunct, doamna Stratulat Lacrimioara
• @Colegiul de Ecologie din Chișinău, director, doamna Nina Negara
• @Palatul de Cultură al Feroviarilor din Chișinău, Regizor-sef, doamna Gutiera Prodan
• @Primăria Calfa, primar, doamna Ludmila Ceaglic
Moderator: @Alina Popa , director executiv, ADI Euronest Intercommunity Development Association.
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Rector, doamna Ramona Lile
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Rector, domnul @Valentin Popa
• Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, Director, domnul @Eduard Coropceanu
IASI Airport, director, domnul Romeo Vatra
Aeroportul Internațional «George Enescu» Bacău, director comercial, domnul @Gabriel Mariuță
Moderator: Pleșca Bogdan, director adjunct, ADI EURONEST.
Aducem sincere mulțumiri partenerilor evenimentului: Euronest Intercommunity Development Association, cât și partenerilor evenimentului — Consiliul Raional Ștefan Vodă si Primăria Calfa Anenii Noi și personal primarei — doamna Ludmila Ceaglic.
✅ Una din direcțiile prioritare de activitate a IDEP Moldova este identificarea soluțiilor pentru absorbția fondurilor europene disponibile pentru Republica Moldova, odată cu obținerea statutului de țară – candidat la UE. În vederea demersului de apropiere a celor 2 maluri ale Prutului și cu scopul de a stabili parteneriate pentru proiecte în echipe comune moldo-române.
Forumuri de discuții Impulsionarea Absorbției Fondurilor Europene de către Republica Moldova — țară candidată la UE care au întrunit circa 850 persoane cheie de pe ambele maluri ale Prutului organizate de IDEP Moldova, au avut loc la:
✅ Pașcani, 4 septembrie 2022, 25 conducători din Republica Moldova cu omologi din România https://bit.ly/3xsAR7y
✅ Budești (7 octombrie 2022 bit.ly/3D3nfSu , eveniment posibil datorită primarului Nina Costiuc)
✅ Arad (17-19 noiembrie 2022 bit.ly/3V42Fc9 , eveniment posibil datorită Rectorului, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad , doamna Ramona Lile, și Președintelui, Consiliul Judetean Arad, domnului Cionca Iustin)
✅ Iași, 13 ianuarie 2023, eveniment posibil datorită conducerii Consiliul Județean Iași și Președintelui Costel Alexe bit.ly/3CU0SzH ,
✅ Vaslui, 31 ianuarie 2023, a avut loc forumul împreună cu Euronest Intercommunity Development Association și Consiliul Județean Vaslui cu 220 conducători din RM bit.ly/3Ypo6FZ .
🇪🇺 🇲🇩 🇷🇴
✅ București, Dezbatere în incinta Parlamentul Romaniei pentru validarea inițiativei DiscoverEU Iași-Chișinău de pentru 10 mii tineri de 18 ani din județul Iași și Republica Moldova! bit.ly/3ZtsK73
✅ Bărlad, 7 aprilie 2023, a avut loc forum la municipiul Bărlad pentru circa 100 participanți din Republica Moldova bit.ly/3nYmxSv
✅ Baia Mare, 26-27 aprilie, conferința de nivel înalt cu circa 40 de invitați din Republica Moldova și omologii din România bit.ly/3rDKksP
✅ Bacău, 17 iulie 2023, conferința de nivel înalt cu circa 100 de invitați din Republica Moldova și omologii din România bit.ly/44eGlQZ
Toate aceste demersuri sunt organizate în vederea susținerii conducerii autorităților centrale: Guvernul Republicii Moldova și Președinția Republicii Moldova în demersul de integrare în UE, lucrul posibil prin realizarea proiectelor europene care ar urma să aducă stadardele europene la nivel de cetățean.
IDEP Moldova e o organizaţie apolitică, recunoscută la nivel național, regional și european, pentru inițiativele sale cu impact major discutate cu actorii cheie din politicile publice europene și regionale în cadrul dezbaterilor ample organizate la nivel înalt. În procesul de obținere a sprijinului autorităților Europene pentru proiectele IDEP “Europa în casa, localitatea și mica afacere a cetățeanului (ECIPES bit.ly/3kTAk93 )”, și Piața de desfacere (Autostrada RM-UE bit.ly/3AMDBiS ) și agrement (DiscoverEU Iași-Chișinău bit.ly/3nVTnQT ) preponderent Europeană”, D-l Mathieu Bousquiet, șef al departamentului DG Near responsabil de relația cu Moldova, a apreciat rolul acțiunilor lansate, făcând un imens compliment activităților noastre și apreciind că echipa și managerul IDEP sunt Arhitecții Integrării Europene al Republicii Moldova.