Impulsionarea absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova, împreună cu județul Bacău, a avut loc pe 17 iulie 2023, municipiul Bacău

Cu deosebită onoare, IDEP Moldova a fost organizatorul din partea Republicii Moldova, a Conferinței de nivel înalt, organizat de Consiliul Județean Bacău și Euronest Intercommunity Development Association. Acest eveniment, organizat la 17 iulie 2023, Municipiul Bacău. Scopul evenimentului a fost de a promova parteneriatele transfrontaliere și a prezenta exemple de bune practici între cele două state în domenii de interes precum administrație, educație, sănătate, mass-media, mediu de afaceri, în vederea impulsionării absorbției fondurilor europene.
La eveniment s-au întrunit 100 de oaspeți din Republica Moldova și omologi din România.
Din Republica Moldova a venit un grup multidisciplinar, și anume:
— conducerea din 10 raioane,
— conducerea a 19 spitale de importanță națională și regională,
— Reprezentanți a 4 universități,
— conducerea a 12 insituții de educație timpurie, reprezentanți din Învățământul primar, Învățământul gimnazial, Învățământul liceal,
— Reprezentanți a 3 direcții de educație raională,
Compania Teleradio Moldova, Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, centrul național de transfuzie a sângelui, ș.a.
În rezultat, au fost stabilite parteneriate interumane, ce urmează a fi transformate în parteneriate interinstituționale, ceea ce va asigura cadrul necesar pentru parteneriate durabile și formarea echipelor de proiect mixte moldo-române. În prima parte a evenimentului, au avut loc discuții punctuale, iar președintele administrației județene, dl Valentin Ivancea, a oferit exemple de bune practici reprezentanților din Republica Moldova, astfel încât aceștia să fie cât mai pregătiți pentru depunerea de proiecte și, implicit, atragerea de fonduri europene. Discuțiile au fost urmate de o serie de vizite de lucru la:
La eveniment au avut discursuri:
•dl Valentin Ivancea, Președinte, Consiliul Județean Bacău;
•dl Lucian Bogdanel, Prefect Județul Bacău;
•dl Costel Dunava, deputat, Președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, România;
•dl Liviu Bostan, Vicepreședinte, Institutul Național de Administrație, România
•dl @Vasile MĂRCUȚĂ, Președinte, Consiliul Raional Nisporeni;
•dl Ion Cucerescu, Consilier Județean, Consiliul Județean Bacău;
•dl prof.univ.dr.ing. @Carol SCHNAKOVSZKY, Rector, Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău;
•dl @Adrian ANDREI, Expert Birou Cooperare Externa, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;
•dl prof.univ.dr.ing. @Valentin NEDEFF, Președinte Consiliul de Administrație, Spitalul Judeţean de Urgenta Bacău;
•dl @Ghenadie Damașcan, șef departament, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime;
•dna @Anca EGARMIN, Inspector Școlar General, @Inspectoratul Școlar Bacău;
•dl @Adrian-Bogdan IORDACHE, Director general, @Parc Industrial HIT Bacău ;
Aducem sincere mulțumiri gazdelor evenimentului: Consiliul Județean Bacău și Euronest Intercommunity Development Association.
✅ Una din direcțiile prioritare de activitate a IDEP Moldova este identificarea soluțiilor pentru absorbția fondurilor europene disponibile pentru Republica Moldova, odată cu obținerea statutului de țară – candidat la UE. În vederea demersului de apropiere a celor 2 maluri ale Prutului și cu scopul de a stabili parteneriate pentru proiecte în echipe comune moldo-române.
Forumuri de discuții Impulsionarea Absorbției Fondurilor Europene de către Republica Moldova — țară candidată la UE care au întrunit circa 850 persoane cheie de pe ambele maluri ale Prutului organizate de IDEP Moldova, au avut loc la:
✅ Pașcani, 4 septembrie 2022, 25 conducători din Republica Moldova cu omologi din România https://bit.ly/3xsAR7y
✅ Budești (7 octombrie 2022 bit.ly/3D3nfSu , eveniment posibil datorită primarului Nina Costiuc)
✅ Arad (17-19 noiembrie 2022 bit.ly/3V42Fc9 , eveniment posibil datorită Rectorului, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad , doamna Ramona Lile, și Președintelui, Consiliul Judetean Arad, domnului Cionca Iustin)
✅ Iași, 13 ianuarie 2023, eveniment posibil datorită conducerii Consiliul Județean Iași și Președintelui Costel Alexe bit.ly/3CU0SzH ,
✅ Vaslui, 31 ianuarie 2023, a avut loc forumul împreună cu Euronest Intercommunity Development Association și Consiliul Județean Vaslui cu 220 conducători din RM bit.ly/3Ypo6FZ .
🇪🇺 🇲🇩 🇷🇴
✅ București, Dezbatere în incinta Parlamentul Romaniei pentru validarea inițiativei DiscoverEU Iași-Chișinău de pentru 10 mii tineri de 18 ani din județul Iași și Republica Moldova! bit.ly/3ZtsK73
✅ Bărlad, 7 aprilie 2023, a avut loc forum la municipiul Bărlad pentru circa 100 participanți din Republica Moldova bit.ly/3nYmxSv
✅ Baia Mare, 26-27 aprilie, conferința de nivel înalt cu circa 40 de invitați din Republica Moldova și omologii din România bit.ly/3rDKksP
Toate aceste demersuri sunt organizate în vederea susținerii conducerii autorităților centrale: Guvernul Republicii Moldova și Președinția Republicii Moldova în demersul de integrare în UE, lucrul posibil prin realizarea proiectelor europene care ar urma să aducă stadardele europene la nivel de cetățean.
IDEP Moldova e o organizaţie apolitică, recunoscută la nivel național, regional și european, pentru inițiativele sale cu impact major discutate cu actorii cheie din politicile publice europene și regionale în cadrul dezbaterilor ample organizate la nivel înalt. În procesul de obținere a sprijinului autorităților Europene pentru proiectele IDEP “Europa în casa, localitatea și mica afacere a cetățeanului (ECIPES bit.ly/3kTAk93 )”, și Piața de desfacere (Autostrada RM-UE bit.ly/3AMDBiS ) și agrement (DiscoverEU Iași-Chișinău bit.ly/3nVTnQT ) preponderent Europeană”, D-l Mathieu Bousquiet, șef al departamentului DG Near responsabil de relația cu Moldova, a apreciat rolul acțiunilor lansate, făcând un imens compliment activităților noastre și apreciind că echipa și managerul IDEP sunt Arhitecții Integrării Europene al Republicii Moldova.