Republica Moldova urmează să primească 10 milioane de euro pentru studiul de fezabilitate care să valideze necesitatea autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa a fost aprobat spre finanțare de către European Commission și European Investment Bank

Actualmente, eu împreună cu dl Gabriel Margineanu, președinte al asociației Moldova vrea Autostradă din Republica Moldova și colegii din asociațiile partenere ne bucurăm că proiectul conceput de noi prin care Republica Moldova urmează să primească 10 milioane de euro pentru studiul de fezabilitate care să valideze necesitatea autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa a fost aprobat spre finanțare de către European Commission și European Investment Bank. ECRIFIC-ul propus de noi a fost denumit EPIC (atașat) de UE, care prevede:
1. Susținerea Republicii Moldova în vederea dezvoltării documentației tehnice (Studiu de fezabilitate) pentru proiectul major de infrastructură — Autostradă.
2. Finanțarea documentației tehnice pentru țările Parteneriatului Estic privind proiectele majore de infrastructură utilizând acest instrument ECRIFIC — EPIC. Țările Parteneriatului Estic sunt invitate de Comisia Europeană să includă în rutele @Indicative TEN-T Investment Action Plan https://documents1.worldbank.org/…/Indicative-TEN-T… anumite tronsoane pe baza unor decizii (probabil politice), dar nu pe baza unor documente de ordin tehnic, din acest motiv am propus încă din 2019 instituirea acestui instrument.
3. Realizarea documentației tehnice pentru proiecte de infrastructură majoră din Republica Moldova, pentru care se vor contracta (inclusiv și de alte țări ale Parteneriatului Estic) credite de până la 25 de ani, incluse ulterior în @Indicative TEN-T Investment Action Plan, trebuie să fie documente veridice, recunoscute de către instituțiile financiare internaționale (IFI), care ulterior vor servi bază pentru aprobarea alocării finanțării în anumit cuantum grant/credit de European Commission și finanțate prin European Investment Bank.
4. Găsiți aici link la EPIC Eastern Partnership Investment in Connectivity https://www.eib.org/…/a-guide-to-the-facility-for-epic și aici ECRIFIC bit.ly/3teNJvL , care are prevederi similare cu documentul dezvoltat de mine împreună cu Gabriel Margineanu ECRIFIC, propus în cadrul dezbaterii pe care am organziat-o în Parlamentul European în data de 2 aprilie 2019 bit.ly/3tiaajr la care au participat reprezentanții Comisiei Europene, Parlamentului European, ambasadei Ucrainei și asociații a societății civile din România (aici video și link la eveniment). După aceasta au urmat o serie de discuții cu Banca Europeană de Investiții, Delegația UE din Chișinău și Kiev, Președinția din România, Ministerul Infrastucturii din Moldova și Ucraina, ș.a.
5. Am discutat acest proiect la toate nivelele, reprezentând interesele Republicii Moldova și chiar în cadrul discuției cu șeful misiunii European Investment Bank din Chișinău, în cadrul unei întrevederi de aproape 2 ore bit.ly/3FXU5XK .
6. Ne bucurăm mult că proiectul autostrăzii s-a regăsit în prioritățile Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030” în p.5.19 https://www.parlament.md/…/language/ro-RO/Default.aspx precum am propus de fiecare dată să devină prioritate națională pentru a facilita validarea și implementarea promptă a proiectului de infrastructură majoră.
Mai jos rog să găsiți mai multe documente, link-uri pe parcursul 2018-2022 privind progresul proiectului autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa, continuare a autostrăzii Târgu-Mureș-Iași-Ungheni (Unirii).
Delegația de 70 instituții cheie organizată de IDEP organizată pentru deplasare în municipiul Arad, 17-19 noiembrie 2022.
24.X.2022, Delegatia TeleRadio Moldova la AgerPres, Parlamentul României și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene