Întrevedere cu Secretarul General al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale despre autostrada Ungheni-Chișinău-Odessa.

18 Octombrie, membrii IDEP Moldova si MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ — Chișinău au avut întrevederi cu Secretarul General, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, d-na @Lilia Dabija si D-l Radu Rogovei, Șef Direcție
Infrastructura de Transport, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.
Subiectul discuției a fost autostrada Ungheni — Chișinău — Odesa, care este prelungirea autostrăzii viitoare Târgu-Mureș — Iași — Ungheni (Unirii). Toți am apreciat faptul că autostrada Ungheni — Chișinău — Odesa se regăsește în prioritățile Strategia Dezvoltare Națională 2030. Totodată am remarcat faptul că societatea civilă ar putea fi partener veritabil al UE și autorităților în vederea asigurării dinamismului acestui proiect major de infrastructură indiferent de conjucturi. Autostrada Ungheni — Chișinău — Odesa va influența direct europenizarea autentică a Republicii Moldova prin integrarea infrastructurii majore în coridoarele TEN-T. Participarea societății civileși a declanșatorilor acestui proiect IDEP Moldova și MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ — Chișinău din Republica Moldova începând cu decembrie 2018 va putea constitui un partener în vederea asigurării continuității acestui proiect. Apariția unui simbol al dezvoltării — autostrada spre UE va garanta apariția noilor investitori occidentali care vor aduce cu sine inovații și know-how, deci dezvoltare durabilă.
Conceptul și componentele au fost discutate la toate nivelele de IDEP Moldova începând cu decembrie 2018 (Comisia Europeană; Parlamentul European; Banca Europeană pentru Investiții; BERD; Autoritățile centrale și locale din România, Republica Moldova și Ucraina; instituții profesionale din cele 3 țări) întru beneficiul cetățenilor Republicii Moldova, iar preluarea și implementarea acestora vor constitui un pilon important pentru creșterea standardului de viață în demersul țării de integrare în UE.
Detalii, progres și peste 500 de documente din perioada 2018-2022 ale conceptului dezvoltat în interesul Republicii Moldova, aici bit.ly/3yZyPx8