Documentul dezvoltat în urma Misiunilor Economice Punte pentru Integrare Economică Europeană și consultărilor la Iași, Odesa, Chișinău, Bruxelles, propus municipalităților Iași, Odesa, Chișinău

? În rezulatul analizei minuțioase, dezbaterilor, sondajului telefonic, a fost constată necesitatea măsurilor de stimulare adiționale pentru a genera trafic pentru ruta feroviară Iași-Chișinău-Odesa. Administrația primăriilor partenere ne-au informat despre disponibilitatea de a analiza alocării anumitor resurse pentru a-și susține reprezentanții HORECA rezidenți, iar prin valorificarea acestui tip de turism regional acest obiectiv ar putea fi un instrument concret.
?În calitate de propuneri concrete care pot fi puse în aplicare prevăzute în documentul realizat în urma consultărilor ample (fizic la Iași, hybrid la Odesa și online la Chișinău, ulterior telefonic a participanților) a fost propus municipalitățile să creeze un fond care ar acoperi 50% din costul a câte 2500 permise de călătorie (7500 în total) care ar putea fi valorificate exclusiv la unitățile de cazare oficiale din municipalitățile Iași, Chișinău și Odesa.
ℹ️ℹ️ℹ️ Pentru a beneficia de subvenția posibilă propusă, călătorul va trebuie să demonstreze că s-a deplasat cu trenul între Iași-Chișinău-Odesa, urmează să fie analizat mecanismul în oglindă pentru cele 3 municipalități. În cadrul dezbaterii pe 9 decembrie în Parlamentul European, i-am cerut opinia D-lui Primar Mihai Chirica în legătură cu acest subiect, iar răspunsul este unul foarte încurajator, subiectul probabil urmând să fie discutat în cadrul următorului consiliu la nivel local, lucru pe care sper că îl vor face toate cele 3 municipii partenere a inițiativei respective, care prevede măsuri de promovare și valorificare a rutei feroviare Iași-Chișinău-Ungheni. Datorită acestor posibile măsuri și stimultente (#DiscoverEU și subvenționarea de către Municipalități) va putea fi asigurat un anumit număr minim necesar de călători, prin aceasta asigurând sustenabilitatea acesteia, care ar putea constitui măsuri de susținere concerete a domeniului HORECA și turism, grav afectat de criza cauzată de restricțiile de circulație legate de COVID-19.
? Detalii disponibile aici idep.md/turism și aici progresul ultimelor 2,5 luni
As a result of the 3 events in Iasi, Odessa and Chisinau. The participants were informed about the document totaling the extensive consultations, being sent to the 3 municipalities. As concrete proposals that can be implemented provided in the document made after extensive consultations (physically in Iasi, hybrid in Odessa and online in Chisinau, then by telephone of the participants) it was proposed to create municipalities a fund that would cover 50% from the cost of 2500 travel permits (7500 in total) that could be used exclusively at the official accommodation units in the municipalities of Iasi, Chisinau and Odessa.
In order to benefit from the possible subsidy proposed, the traveler will have to prove that he traveled by train between Iasi-Chisinau-Odessa, the mirror mechanism for the 3 municipalities will be analyzed. During the 9 December debate in the European Parliament, I asked the opinion of Mayor Mihai Chirica on this topic, and the answer is very encouraging, the topic will probably be discussed at the next local council, which I hope he will do. will make all 3 municipalities partners of the respective initiative, which provides for measures to promote and capitalize on the railway route Iasi-Chisinau-Ungheni. Due to these possible and stimulating measures (#DiscoverEU and the subsidy by the Municipalities) it will be possible to ensure a certain minimum number of passengers, thus ensuring its sustainability, which could be measured to support the HORECA and tourism, severely affected by the crisis caused by COVID-19 traffic restrictions. Participants in yesterday’s debate also mentioned several challenges regarding the need to modernize that section, as a result of optimizing the time needed to cover these distances.
Details available is here idep.md/tourism and here is the progress of the last 2.5 months