70 organizații cer respectuos Președintelui Parlamentului European aprobarea UA-RM#DiscoverEU

Recent, împreună cu 70 organizații bit.ly/3oJq0kr și instituții notorii din România, Republica Moldova și Ucraina, ne-am adresat Președintelui Parlamentului European, D-lui David Maria Sassoli, solicitându-i respectuos sprijinul pentru extensia inițiativei #DiscoverEU (aici detalii bit.ly/3kmMAOy ) pentru 10 mii tineri din județul Iași, Republica Moldova și regiunea Odesa, care să poată primi bilete de călătorie subvenționate de UE pentru trenul între Iași-Chișinău-Odesa, devenind Ambasadori #DiscoverEU (exact cum este în UE). În rezultatul acestei inițiative acești 10 mii tineri vor contribui la coeziune regională, promovarea rutei feroviare regulate Iași-Chișinău-Odesa, relansarea turismului regional, cât și a călătoriilor însuși cu trenul, odată ce 2021 este Anul European al Căilor Ferate, iar anul 2022 este Anul European al Tineretului. În rezultatul consultărilor la Iași, Odesa și Chișinău bit.ly/3lpKDS2 , a fost stabilit interesul sporit pentru coridorul feroviar Iași-Chișinău-Odesa, progresul aici bit.ly/3DfOYgx în ultimele 2,5 luni. Suntem bucuroși că suntem înalt apreciați și de Agenția de Investiții din RM bit.ly/333o4wl .

Vă rugăm să găsiți aici scrisorile de susținere

Recently, together with 70 bit.ly/3oJq0kr organizations and well-known institutions from Romania, the Republic of Moldova and Ukraine, we addressed the President of the European Parliament, Mr. David Maria Sassoli, respectfully requesting his support for the extension #DiscoverEU initiative (here details bit.ly/3kmMAOy) for 10,000 young people from Iasi County, Republic of Moldova and Odesa region, who can receive EU-subsidized travel tickets for the train between Iasi-Chisinau-Odessa, becoming #DiscoverEU Ambassadors ( exactly as it is in the EU). As a result of this initiative, these 10,000 young people will contribute to regional cohesion, the promotion of the regular railway route Iasi-Chisinau-Odessa, the relaunch of regional tourism and train travel itself, once 2021 is the European Year of Railways and 2022 is the European Year of Youth. As a result of the consultations in Iasi, Odessa and Chisinau bit.ly/3lpKDS2 , the increased interest in the Iasi-Chisinau-Odessa railway corridor was established, the progress here bit.ly/3DfOYgx in the last 2.5 months. We are glad that we are highly appreciated by the RM Investment Agency bit.ly/333o4wl . More details here idep.md/turism

Please find here the support letters