70 organizații cer respectuos Președintelui Parlamentului European aprobarea UA-RM#DiscoverEU

Recent, împreună cu 70 organizații bit.ly/3oJq0kr și instituții notorii din România, Republica Moldova și Ucraina, ne-am adresat Președintelui Parlamentului European, D-lui David Maria Sassoli, solicitându-i respectuos sprijinul pentru extensia inițiativei #DiscoverEU (aici detalii bit.ly/3kmMAOy ) pentru 10 mii tineri din județul Iași, Republica Moldova și regiunea Odesa, care să poată primi bilete de călătorie subvenționate de UE pentru trenul între Iași-Chișinău-Odesa, devenind Ambasadori #DiscoverEU (exact cum este în UE). În rezultatul acestei inițiative acești 10 mii tineri vor contribui la coeziune regională, promovarea rutei feroviare regulate Iași-Chișinău-Odesa, relansarea turismului regional, cât și a călătoriilor însuși cu trenul, odată ce 2021 este Anul European al Căilor Ferate, iar anul 2022 este Anul European al Tineretului. În rezultatul consultărilor la Iași, Odesa și Chișinău bit.ly/3lpKDS2 , a fost stabilit interesul sporit pentru coridorul feroviar Iași-Chișinău-Odesa, progresul aici bit.ly/3DfOYgx în ultimele 2,5 luni. Suntem bucuroși că suntem înalt apreciați și de Agenția de Investiții din RM bit.ly/333o4wl .

Vă rugăm să găsiți aici scrisorile de susținere

Recently, together with 70 bit.ly/3oJq0kr organizations and well-known institutions from Romania, the Republic of Moldova and Ukraine, we addressed the President of the European Parliament, Mr. David Maria Sassoli, respectfully requesting his support for the extension #DiscoverEU initiative (here details bit.ly/3kmMAOy) for 10,000 young people from Iasi County, Republic of Moldova and Odesa region, who can receive EU-subsidized travel tickets for the train between Iasi-Chisinau-Odessa, becoming #DiscoverEU Ambassadors ( exactly as it is in the EU). As a result of this initiative, these 10,000 young people will contribute to regional cohesion, the promotion of the regular railway route Iasi-Chisinau-Odessa, the relaunch of regional tourism and train travel itself, once 2021 is the European Year of Railways and 2022 is the European Year of Youth. As a result of the consultations in Iasi, Odessa and Chisinau bit.ly/3lpKDS2 , the increased interest in the Iasi-Chisinau-Odessa railway corridor was established, the progress here bit.ly/3DfOYgx in the last 2.5 months. We are glad that we are highly appreciated by the RM Investment Agency bit.ly/333o4wl . More details here idep.md/turism

Please find here the support letters

Documentul dezvoltat în urma Misiunilor Economice Punte pentru Integrare Economică Europeană și consultărilor la Iași, Odesa, Chișinău, Bruxelles, propus municipalităților Iași, Odesa, Chișinău
29 Noiembrie 2021, Misiunea Economica: Turismul - punte pentru Integrare Economică Europeană