28 Octombrie 2021, Delegația Republica Moldova — România a vizitat Odesa în cadrul Misiunii economice „Turismul este un pod pentru integrarea economică europeană”

Astazi, 28 Octombrie 2021, Delegația Republica Moldova — România a organizat eveniment privind lansarea traseului feroviar regulat Iași – Chișinău, sincronizat cu cel existent Chișinău – Odesa. Scopul acestui eveniment a fost de a consulta actorii cheie din cele 3 țări pentru a ajusta orarul rutelor feroviare Iași – Chișinău – Odessa, precum și valorificarea potențialului enorm al turismului regional care va fi impulsionat ca rezultat al acestui tronson. Delegația a vizitat Odesa în cadrul Misiunii economice „Turismul este un pod pentru integrarea economică europeană”, organizată de Asociația Patronatelor din Industria Turismului din Republica Moldova. Moldova (APIT) împreună cu Căile Ferate din Moldova și Institutul de Dezvoltare și Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor (IDEP Moldova). Vizita misiunii a fost asigurată de Departamentul de Cultură și Turism al Consiliului orașului Odesa și s-a desfășurat sub patronajul primarului Odessei Domnul Ghenadi Trukhanov. Pentru toți participanții au fost organizat transferul, mese și un tur de vizitare a obiectivelor turistice cu vehicule electrice.
Inițial evenimentul a urmat să fie organizat la primăria Odessei, dar fiind recent restricționat accesul în toate clădirile publice din cauza condițiilor pandemice, evenimentul a fost în varianta hibridă. Un grup de 11 participanți din delegație au găzduit și intervenit fizic de la Odessa la evenimentul online în cadrul căruia au salutat vorbitori notorii din Odessa, Chișinău, Iași, București, Galați, Bruxelles. Organizatorii au fost onirați să salute participarea administrațiile orașelor și regiunilor, a administrațiilor feroviare și de turism din trei țări, a parlamentarilor, și a asociațiilor de afaceri din România, Moldova și Ucraina. În cadrul evenimentului au fost prezentate înregistrarea întrebărilor scrise către Comisia Europeană, transmise de europarlamentarii privind stimularea suplimentară pentru turism și dezvoltarea rutei turistice feroviare Iași-Chișinău-Odesa. Scopul misiunii a fost de a reuni participanții cheie în legătură cu subiectul abordat (publici și privați) care vor coopera pentru asigurarea unui climat favorabil reluării turismului regional prin ruta feroviară regulată Iași-Chișinău-Odesa sincronizată, care va începe serviciul regulat de la 12 decembrie 2021.
Promotorii își propun ca rezultat, să motiveze agențiile de turism să ofere turiștilor oferte de vizite scurte (tip City Break) cu trenul între Iași — Chișinău — Odessa. Vizita de astăzi a delegației, formată din 77 de reprezentanți din România și Republica Moldova, a demonstrat că și în cele mai dificile perioade în contextul unei pandemiei, turismul regional internațional cu respectarea condițiilor epidiomogice este posibil. Evenimentul ar trebui să fie un catalizator pentru reluarea turismului regional internațional, care a fost lovit de criza pandemiei de COVID-19. Aducem sincere mulțumiri pentru primirea caldă Departamentului de Cultură și Turism al Consiliului orașului Odesa, și personal primarului Odessei Domnul Ghenadi Trukhanov, care a asigurat patronajul evenimentului. Detalii adiționale disponibile aici www.idep.md/turism
Today, October 28, 2021, the Delegation from the Republic of Moldova and Romania organized an event on the launch of the regular railway route Iasi — Chisinau, synchronized with the existing Chisinau — Odessa. The purpose of this event was to consult the key actors from the 3 countries in order to adjust the timetable of the railway routes Iasi — Chisinau — Odessa, as well as to capitalize on the enormous potential of the boosted regional tourism resulting from this section. The delegation visited Odessa within the Economic Mission «Tourism is a bridge for European economic integration», organized by the Association of Employers in the Tourism Industry of the Republic of Moldova (APIT) together with the Moldovan Railways and the Institute for Development and the Institute for Project Development and Expertise (IDEP Moldova). The visit of the mission was provided by the Department of Culture and Tourism of the Odessa City Council and took place under the patronage of the mayor of Odessa Mr. @Ghenadi Trukhanov. For all participants were organized the transfer, meals and a tour of the sights with electric vehicles. Initially, the event was to be held at Odessa City Hall, but recently access to all public buildings was restricted due to pandemic conditions, the event was in the hybrid version. A group of 11 participants from the delegation hosted and physically intervened from Odessa at the online event in which they welcomed notorious speakers from Odessa, Chisinau, Iasi, Bucharest, Galati, Brussels. The organizers were honored to welcome the participation of city and regional administrations, railway and tourism administrations from three countries, parliamentarians, and business associations from Romania, Moldova and Ukraine. During the event, the recording of written questions to the European Commission, submitted by MEPs on additional incentives for tourism and the development of the Iasi-Chisinau-Odessa railway tourist route, were presented. The purpose of the mission was to bring together key participants in connection with the topic (public and private) who will cooperate to ensure a favorable climate for the (re)launching of regional tourism through the regular Iasi-Chisinau-Odessa synchronized railway route, which will start regular service from December 12, 2021. As a result, the promoters aim to trigger travel agencies to create for tourists short visit offers (City Break type) by train between Iasi — Chisinau — Odessa. Today’s visit of the delegation, consisting of 77 representatives from Romania and the Republic of Moldova, showed that even in the most difficult periods in the context of a pandemic, international regional tourism with respect to epidemiological conditions is possible. The event should be a catalyst for the (re)launching of international regional tourism, which has been hit by the COVID-19 pandemic crisis. We extend our sincere thanks for the warm welcome to the Department of Culture and Tourism of the Odessa City Council, and personally to the Mayor of Odessa Mr. Ghenadi Trukhanov, who ensured the patronage of the event. Additional details are available here www.idep.md/turism
Găsiți aici câteva articole despre acest subiect în urma evenimentului la Odessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47