Întrevedere cu Directorul Căilor Ferate din Moldova privind evenimentul organizat la Iași și coordonarea eveniemntului pe care îl organizăm la Odessa.