Aducem sincere mulțumiri europarlamentarului Tudor Ciuhodaru pentru acordul de a adresa o întrebare scrisă Comisiei Europene în legătură cu programul ECIPES.

Aducem sincere mulțumiri europarlamentarului Tudor Ciuhodaru pentru acordul de a adresa o întrebare scrisă Comisiei Europene în legătură cu programul ECIPES.

Progresul programului ECIPES.

Întrebarea disponibilă aici.

Textul întrebării scrise:

Română
Programul ECIPES este o muncă fără precedent de 23 de luni în beneficiul țării, fără sprijin din partea vreunei părți interesate. Programul ECIPES(1) este o propunere elaborată de IDEP Moldova în beneficiul cetățenilor, primarilor și tinerilor, pentru a obține sprijinul UE direct prin semnătură electronică. Acest program a fost propus (în timpul întâlnirilor /scrisorilor / e-mailurilor / întrebărilor scrise din partea deputaților în Parlamentul European) de Comisia Europeană pentru a fi implementat în Republica Moldova. IDEP Moldova nu solicită niciun sprijin pentru organizația lor, și-au auto-asumat rolul de platformă pentru discuții și dezbateri cu actorii-cheie. Programul ECIPES este o muncă fără precedent de 23 de luni în beneficiul țării, fără sprijin din partea vreunei părți interesate.

1. Poate Comisia Europeană să organizeze un grup de lucru comun condus de delegația UE în Moldova pentru Studiul de impact pentru modelul ECIPES?

2. Comisia Europeană, în timpul răspunsurilor la zece întrebări scrise ale deputaților în Parlamentul European, a înțeles greșit solicitarea: Comisia obișnuiește auto-notificarea în cazul conținutului similar al întrebărilor scrise ale mai multor deputați, organizând în acest sens dezbateri tematice. Poate Comisia Europeană să reconsidere toate răspunsurile și să organizeze o dezbatere privind oferirea sprijinului pe baza semnăturii electronice cetățenilor, primarilor și tinerilor?

3. Programul ECIPES corespunde legislației UE și Acordului de Asociere UE-Moldova. Ar putea Comisia Europeană să se exprime asupra argumentelor prezentate?
(1) https://idep.md/2019/11/18/ecipes-program-concept/

Engleză

The ECIPES Programme is an unprecedented 23 months of work benefiting Moldova, with no support from any stakeholders. The ECIPES Programme(1) is based on a proposal by IDEP Moldova (Moldova’s Institute for Project Development and Expertise), for the benefit of citizens, local authorities and young people, regarding a mechanism for obtaining EU support directly via a digital programme. This programme was proposed (in meetings/letters/e-mails/questions from Members) by the Commission, to be implemented in Moldova. IDEP Moldova is not requesting any support for its organisation and has acted as a platform for discussions and debates with key players. The ECIPES Programme is an precedented 23 months of work benefiting the country, with no support from any stakeholders.

1. Can the Commission organise a joint working group led by the EU Delegation to Moldova to carry out an impact study in relation to the ECIPES model?

2. In the answers to the 10 written questions from Members, the Commission misunderstood the request. The Commission normally engages in self-notification where written questions from several Members are similar in content, organising related thematic debates. Can the Commission re-examine all of the answers and organise a debate on support via a digital programme for citizens, local authorities and young people?

3. The ECIPES Programme complies with EU legislation and the EU-Moldova Association Agreement. Could the Commission comment on the points raised?

(1) https://idep.md/2019/11/18/ecipes-program-concept/