Aducem sincere mulțumiri europarlamentarului Ivan ŠTEFANEC pentru acordul de a adresa o întrebare scrisă Comisiei Europene în legătură cu programul ECIPES.

Aducem sincere mulțumiri europarlamentarului Ivan ŠTEFANEC pentru acordul de a adresa o întrebare scrisă Comisiei Europene. Vom face efortul de a ne ridica la înălțimea așteptărilor, între timp mâine vom prezenta la Conferința de presă de la IPN (bit.ly/3rgOukT) prevederile Acordului de asociere UE-RM (semnat în 2014) care conține elemente cheie care va sublinia necesitatea implementării programului ECIPES în beneficiul a 200 mii familii, 500 municipalități și 2 mii tineri, viitori antreprenori.
<english>
Sincere gratitude to the MEP Ivan ŠTEFANEC for the agreement to address a written question to the European Commission. We will make the effort to live up to expectations, in the meantime tomorrow we will present at the Press Conference at IPN (bit.ly/3rgOukT) the provisions of the EU-Moldova Association Agreement (signed in 2014) which contains key elements that will underline the necesity to implement the ECIPES program in the benefit of 200k families, 500 municipalities and 2k young, future enterpreneurs.
Acordul de Asociere UE-RM, unul din elementele de bază pentru asigurarea susținerii directe a cetățenilor, primarilor și tinerilor – Programul ECIPES.
Am transmis o invitație respectuoasă în atenției Comisiei Europeană (Directoratul Extindere și Vecinătate) și Delegației UE din Republica Moldova de a partipcipa la oconferință în format online.