Comisia Europeană lansează faza de proiectare a inițiativei Noului Bauhaus European, care combină sustenabilitatea cu estetica pentru a aduce Pactul Ecologic European mai aproape de casele oamenilor!

Progresul programului ECIPES.

<english> below Comisia Europeană lansează faza de proiectare a inițiativei Noului Bauhaus European (bit.ly/38Zku6B ), care combină sustenabilitatea cu estetica pentru a aduce Pactul Ecologic European mai aproape de casele oamenilor! Conceptul nostru — programul ECIPES — Europa în casa, localitatea și mica afacere a cetățeanului prin proiecte cu componenta eco, va putea deveni declanșatorul necesar pentru ca Pactul Ecologic European să fie aplicat de cetățeni! Mai mult decât atât, decidenții din UE ar putea să aplice conceptul ECIPES și pentru proiectele adresate cetățenilor uniunii. Prin achiziția sau reînnoirea echipamentelor moderne electrocasnice, fiecare cetățean va economisi fonduri lunar ( bit.ly/3a1eyez ), fiind familiarizat și înțelegând beneficiile practicilor eco prin acțiuni concrete. Mai mult, dacă se vor prioritiza achizițiile de echipamente electrocasnice din producția UE, acest lucru va contribui la întărirea independenței strategice a industriilor UE, prin revigorarea consumului, prin conservarea și crearea de noi locuri de muncă, fapt ce va deveni important element al Economiei Circulare la nivelul blocului comunitar bit.ly/2Nm8IuW !Rezumatul conceptului bit.ly/2KqLClm si bit.ly/3pA3o4K și aici progresul https://bit.ly/2XVPA8U<english>European Commission is launching the design phase of the New European Bauhaus initiative ( bit.ly/38Zku6B ), which combines sustainability with aesthetics to bring the European Green Deal closer to people’s homes!Our concept — the ECIPES program — Europe in the home, the locality and the small business of the citizen through projects with eco component, will be able to become the necessary trigger for the European Ecological Deal to be applied by the citizens!Moreover, EU decision-makers could also apply the ECIPES concept to projects addressed to Union citizens. By purchasing or renewing modern household appliances, every citizen will save funds monthly ( bit.ly/3a1eyez ), being familiar with and understanding the benefits of eco practices through concrete actions. Moreover, prioritizing the purchase of household appliances from EU production will help to strengthen the strategic independence of EU industries, by invigorating consumption, by preserving and creating new jobs, which will become an important element of the Circular Economy at the level of the community block bit.ly/2Nm8IuW !

Dezbaterea ECIPES Program la Radio Moldova. 21 ianuarie 2021.
Adresarea co-semnată de 148 personalități, antreprenori, administrații și instituții (din Republica Moldova și România, care reprezintă 1,5 mln cetățeni), în atenția Președintei Republicii Moldova, Excelența Sa, Doamna Maia Sandu.