Am transmis o invitație respectuoasă în atenției Comisiei Europeană (Directoratul Extindere și Vecinătate) și Delegației UE din Republica Moldova de a partipcipa la oconferință în format online.

Progresul programului ECIPES.

Documentul poate fi consultat aici.

4 februarie 2021, 11:00, IDEP Moldova va prezenta în cadrul conferinței organizate la

IPN agenţie de presă

prevederile Acordului de Asociere UE-RM, unul din elementele de bază pentru asigurarea susținerii directe a cetățenilor, primarilor și tinerilor – Programul ECIPES.

Vom prezenta prevederile Acordului de Asociere UE-RM care creează premise pentru finanțarea directă a cetățenilor, primarilor și tinerilor, exact cum prevede programul ECIPES. Totodată, vom prezenta progresul programului în ultimele 20 luni, cât și pașii de urmat pentru a realoca surse direct către cetățeni, primari și tineri. Totodată, autoritățile Republicii Moldova au ratat în iulie 2020 (40 milioane euro, exact suma necesară pentru programul ECIPES de care ar beneficia 200 mii familii, 500 primării și 2.000 tineri), și există riscul să rateze 50 milioane euro în 2021 (termenul final de absorbire – Septembrie 2021). Aceste fonduri pot fi utilizate direct spre cetățeni moldoveni prin programul ECIPES coordonat și implementat de Comisia Europeană direct din Bruxelles, asigurând contactul direct prin semnătură electronică cetățean, primar, tânăr – Comisia Europeană și/sau Delegația UE! Acest program va permite implementarea Acordului Ecologic European, asigurând elemente importante a tranziției ecologice și digitale.
Progresul programului ECIPES (șiși aici progresul)
<english>
February 4, 2021, 11:00, IDEP Moldova will present at the conference organized at IPN press agency the provisions of the EU-Moldova Association Agreement, one of the basic elements for ensuring the direct support of citizens, mayors and young people – ECIPES Program.
We will present the provisions of the EU-Moldova Association Agreement which creates premises for the direct financing of citizens, mayors and young people, exactly as provided by the ECIPES program. At the same time, we will present the progress of the program in the last 20 months, as well as the steps to follow to reallocate sources directly to citizens, mayors and young people. At the same time, the authorities of the Republic of Moldova missed in July 2020 (40 million euros, exactly the amount needed for the ECIPES program that would benefit 200 thousand families, 500 municipalities and 2,000 young people), and there is a risk of missing 50 million euros in 2021 absorption – September 2021). These funds can be used directly to Moldovan citizens through the ECIPES program coordinated and implemented by the European Commission directly in Brussels, ensuring direct contact by electronic signature citizen, mayor, young person – European Commission and / or EU Delegation! This program will allow the implementation of the European Environment Agreement, ensuring important elements of the environmental and digital transition.