Întrebarea către Comisia Europeană, privind finanțarea programului ECIPES, adresată de către dnl. Marian – Jean Marinescu

Întrebarea poate fi vizualizată aici

<english> bellow <russian> ниже
Întrebarea către Comisia Europeană, la rugămintea IDEP Moldova, privind programul ECIPES, fonduri direct din Bruxelles, destinate anume tinerilor (viitori antreprenori) cetățenilor din Republica Moldova (rabla electrocasnice) și primăriilor (care au înfrățiri active cu primăriile din UE), a fost adresată de către eurodeputatul, Dnl. Marian-Jean Marinescu. Acest concept a fost discutat la Chișinău — Iași — Odesa — Bruxelles — Strasbourg — Luxemburg — București — Kiev. Dialogul și corespodența despre programul ECIPES, cu autoritățile regionale (municipalități România și Ucraina); administrația Președinților (Ucraina și România); șeful de cabinet a Prim-Ministrului Maia Sandu (Moldova); de asemenea președinți a Comisiei Europene (trecut și prezent) și a Parlamentului European (trecut și prezent); Administrația Cabinetelor Comisarilor din Comisia Europeană Extindere și Vecinătate; inclusiv și Comisia Europeană,
Inovație, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret; peste 40 de eurodeputați (din legislatura a 8-a și a 9-a); administrația președintelui Comitetului European al Regiunilor (COR); ș.a. Am obținut feedback, sprijin destinat cetățenilor moldoveni, un nivel de sprijin fără precedent din cauza dorinței noastre naive, simple și profesioniste, de a contribui apolitic la dezvoltarea Republicii Moldova! Urmează Comisia Europeană să se expună aproximativ pâna la finalul lunii martie.
Aducem sincere mulțumiri Dnlui Marian-Jean Marinescu pentru întrebarea în adresa Comisiei Europene. Urmează ți alte acțiuni de susținere de la alți eurodeputați care sincer susțin cetățenii Republicii Moldova.

The question to the European Commission, at the request of IDEP Moldova, regarding the ECIPES program, that aims funds directly from Brussels, for young (future entrepreneurs), citizens of the Republic of Moldova (household appliances) and mayors (who have active twinning with EU mayors), was addressed by the MEP Marian-Jean Marinescu. This concept was discussed in Chisinau — Iasi — Odessa — Brussels — Strasbourg — Luxembourg — Bucharest — Kiev. Dialogue and personal correspondence about the ECIPES program, with the regional authorities (municipalities Romania and Ukraine); the administration of the Presidents (Ukraine and Romania); the chief of staff of Prime-Minister Maia Sandu (Moldova); as well as the presidents of the European Commission (past and present) and the European Parliament (past and present); cabinet of Commissioners from European Commission, Neighbourhood and Enlargement, and European Commission Innovation, Research, Culture, Education and Youth; over 40 MEPs (from the 8th and 9th legislatures), the administration of the President of the European Committee of the Regions (COR), etc. We obtained feedback, support for Moldavian citizens, an unprecedented level of support due to our naive, simple and professional desire to contribute apolitically to the development of the Republic of Moldova! The European Commission is expected to expose approximately until the end of March.
We sincerely thank Mr. Marian-Jean Marinescu for the question to the European Commission. Other actions are coming from other MEPs who sincerely support the citizens of the Republic of Moldova.

Вопрос к Европейской комиссии по просьбе IDEP Moldova относительно программы ECIPES, который предлагает фонды напрямую с Брюсселя, средства для молодых (будущих предпринимателей), граждан Республики Молдова (обновление бытовой техники) и мэрий (активные муниципальные соглашения, мэрии ЕС — Молдова), от г-на Marian-Jean Marinescu. Эта концепция обсуждалась в Кишиневе — Яссах — Одессе — Брюсселе — Страсбурге — Люксембурге — Бухаресте — Киеве. Встречи и личная переписка о программе ECIPES с региональными властями (муниципалитеты Румынии и Украины); администрацией президентов (Украина и Румыния); руководителем аппарата премьер-министра Maia Sandu (Молдова); а также президентами Европейской комиссии (в прошлом и настоящем) и Европейского парламента (в прошлом и настоящем); более 40 членов парламента (от 8-го и 9-го законодательных органов); Европейская Комиссия, Соседство и расширение, также Инновации, Исследования, Культура, Образование и Молодежь; администрации президента Европейского комитета регионов (COR) и т. д. Мы получили отзывы, поддержку для граждан Молдовы, беспрецедентный уровень поддержки благодаря нашему наивному, честному и профессиональному желанию внести свой вклад в развитие Республики Молдова! Европейская комиссия, ожидается, что ответит приблизительно до конца марта.
Мы искренне благодарим г-на Marian-Jean Marinescu, за вопрос к Европейской комиссии. Скоро последуют действия от других членов Европарламента, которые искренне поддерживают граждан Республики Молдова.

?http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/ ?