IDEP Moldova propune Proiect de L E G E pentru aprobarea Programului ECIPES.

Interviu cu Vicepreședintele Parlamentului RM, dnl. Alexandr Slusari, deputatul dnl. Carp Lilian, directorul de programe IDEP MoldovaCalestru Iurie. Subiectul discuției: Proiectul de Lege dezvoltat de IDEP Moldova, privind scutirea taxelor import/export, inclusiv TVA, pentru programul ECIPES care prevede:
1. Scutirea taxelor pentru exportul electrocasnicilor uzate colectate de la populație în schimbul vaucher-ului (200.000 beneficiari 2021-2022, valoarea 100 euro per beneficiar), scutirea TVA pentru sumele transferate primăriilor (10.000 euro fiecare proiect 500 beneficiari 2021-2022) sau tinerilor (2.000 de tineri cu grant de 5.000 pentru afacere în domeniul prestări servicii și 15.000 euro, afacere în domeniul producere).
2. Ar urma să fie discutat în comisii de specialitate din Parlamentul Republicii Moldova, ulterior transmis către Guvern, pentru a fi introdus în lista proiectelor de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare,care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale aprobate în Republica Moldova. Acest gest va fi văzut extrem de pozitiv de Comisia Europeană, cât și alți parteneri notorii, demonstrând că aleșii poporului se gândesc la oameni, aprobând un program pentru binele cetățenilor din Republica Moldova, chiar dacă inițiativa vine de la societate civilă. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119867&lang=ro#