Întrebarea către Comisia Europeană, privind finanțarea programului ECIPES, adresată de către dna. Maria Grapini.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000012_RO.html

Progresul programului ECIPES.

Întrebarea către Comisia Europeană, la rugămintea IDEP Moldova, privind programul ECIPES, fonduri direct din Bruxelles, destinate anume tinerilor (viitori antreprenori) cetățenilor din Republica Moldova (rabla electrocasnice) și primăriilor (care au înfrățiri active cu primăriile din UE), a fost adresată de către eurodeputata, Dna. Maria Grapini Europarlamentar. Acest concept a fost discutat la Chișinău — Iași — Odesa — Bruxelles — Strasbourg — Luxemburg — București — Kiev. Dialogul și corespodența personal despre programul ECIPES, cu autoritățile regionale (municipalități România și Ucraina), administrația Președinților (Ucraina și România), șeful de cabinet a Prim-Ministrului Maia Sandu (Moldova), de asemenea președinți a Comisiei Europene (trecut și prezent) și a Parlamentului European (trecut și prezent), peste 40 de eurodeputați (din legislatura a 8-a și a 9-a), administrația președintelui Comitetului European al Regiunilor (COR), ș.a. Am obținut feedback, sprijin destinat cetățenilor moldoveni, un nivel de sprijin fără precedent din cauza dorinței noastre naive, simple și profesioniste, de a contribui apolitic la dezvoltarea Republicii Moldova! Urmează Comisia Europeană să se expună aproximativ pâna la finalul lunii februarie.
Aducem sincere mulțumiri Dnei Maria Grapini Europarlamentar pentru întrebarea în adresa Comisiei Europene. Urmează ți alte acțiuni de susținere de la alți eurodeputați care sincer susțin cetățenii Republicii Moldova.

The question to the European Commission, at the request of IDEP Moldova, regarding the ECIPES program, that aims funds directly from Brussels, for young (future entrepreneurs), citizens of the Republic of Moldova (household appliances) and mayors (who have active twinning with EU mayors), was addressed by the MEP Maria Grapini Europarlamentar. This concept was discussed in Chisinau — Iasi — Odessa — Brussels — Strasbourg — Luxembourg — Bucharest — Kiev. Dialogue and personal correspondence about the ECIPES program, with the regional authorities (municipalities Romania and Ukraine), the administration of the Presidents (Ukraine and Romania), the chief of staff of Prime-Minister Maia Sandu (Moldova), as well as the presidents of the European Commission (past and present) and the European Parliament (past and present), over 40 MEPs (from the 8th and 9th legislatures), the administration of the President of the European Committee of the Regions (COR), etc. We obtained feedback, support for Moldovan citizens, an unprecedented level of support due to our naive, simple and professional desire to contribute apolitically to the development of the Republic of Moldova! The European Commission is expected to expose approximately until the end of February.
We sincerely thank Mrs. Maria Grapini Europarlamentar for the question to the European Commission. Other actions are coming from other MEPs who sincerely support the citizens of the Republic of Moldova.

Вопрос к Европейской комиссии по просьбе IDEP Moldova относительно программы ECIPES, который предлагает фонд напрямую с Брюсселя, средства для молодых (будущих предпринимателей), граждан Республики Молдова (обновление бытовая техника) и мэров (активные муниципальные соглашения, мэрии ЕС — Молдова), обратился к Европарламенту Maria Grapini Europarlamentar. Эта концепция обсуждалась в Кишиневе — Яссах — Одессе — Брюсселе — Страсбурге — Люксембурге — Бухаресте — Киеве. Диалог и личная переписка о программе ECIPES с региональными властями (муниципалитеты Румынии и Украины), администрацией президентов (Украина и Румыния), руководителем аппарата премьер-министра Майей Санду (Молдова), а также президентами Европейской комиссии (в прошлом и настоящем) и Европейского парламента (в прошлом и настоящем), более 40 членов парламента (от 8-го и 9-го законодательных органов), администрации президента Европейского комитета регионов (COR) и т. д. Мы Получили обратную связь, поддержку граждан Молдовы, беспрецедентный уровень поддержки благодаря нашему наивному, простому и профессиональному желанию внести свой вклад в развитие Республики Молдова! Европейская комиссия, как ожидается, ответит приблизительно до конца февраля.
Мы искренне благодарим г-жу Maria Grapini Europarlamentar, за вопрос к Европейской комиссии. Скоро последуют действия от других членов Европарламента, которые искренне поддерживают граждан Республики Молдова.Добавить комментарий