Întrebare componente ECIPES Program, la rugămintea IDEP Moldova, de către dnl. Președinte, actual eurodeputat Traian Băsescu.

EUROPEAN PARLIAMENT QUESTION HERE TO Commission

Progresul programului ECIPES.

<english> bellow <russian> ниже
Întrebarea către Comisia Europeană, privind componenta programului ECIPES destinate anume tinerilor, viitori antreprenori, a fost adresată de către Președintele, actual eurodeputat, dnl. Traian Băsescu. Acest concept a fost discutat la Chișinău — Iași — Odesa — Bruxelles — Strasbourg — Luxemburg — București — Kiev. Dialogul și corespodența personal despre programul ECIPES, cu autoritățile regionale (municipalități RO și UA), administrația președinților (Ucraina și România), șeful de cabinet a prim-ministrului (Moldova), de asemenea președinți a Comisiei Europene (trecut și prezent) și a Parlamentului European (trecut și prezent), peste 40 de eurodeputați (din legislatura a 8-a și a 9-a), administrația președintelui Comitetului European al Regiunilor (COR), ș.a. Am obținut feedback, sprijin destinat cetățenilor moldoveni, am obținut un nivel de sprijin fără precedent din cauza dorinței noastre naive, simple și profesioniste de a contribui apolitic la dezvoltarea Republicii Moldova! Urmează Comisia Europeană să se expună în pâna la finalul lunii ianuarie.
Aducem sincere mulțumiri din partea moldovenilor, Președintelui, actual eurodeputat, dnlui Traian Băsescu. Urmează și întrebarea cu componente (primării și rabla electrocasnice pentru cetățenii RM) de la alți eurodeputați care sincer susțin cetățenii Republicii Moldova.

The question to the European Commission, regarding the component of the ECIPES program aimed specifically for teens and future entrepreneurs, was addressed by the President, current MEP, Mr. Traian Băsescu. This concept was discussed in Chisinau — Iasi — Odessa — Brussels — Strasbourg — Luxembourg — Bucharest — Kiev. Dialogue and personal correspondence about the ECIPES program, with the regional authorities (RO and UA municipalities), the administration of the presidents (Ukraine and Romania), the head of the cabinet of the prime minister (Moldova), as well as the presidents of the European Commission (past and present) and of To the European Parliament (past and present), over 40 MEPs (from the 8th and 9th legislatures), the administration of the President of the European Committee of the Regions (COR), etc. We obtained feedback, support for Moldovan citizens, we obtained an unprecedented level of support because of our naive, simple and professional desire to contribute apolitically to the development of the Republic of Moldova! The European Commission is due to expose until the end of January.
We express sincere thanks from the Moldovans, the President, the current MEP, to Mr. Traian Băsescu. Next week will be also the question to European Commission regarding components (town halls and citizens home appliances) from other MEPs who sincerely support the citizens of the Republic of Moldova.

Вопрос к Европейской комиссии, касающийся компонента программы ECIPES, предназначенной специально для молодых и будущих предпринимателей, был задан президентом, нынешним членом Европарламента, г-ном Traian Băsescu. Эта концепция обсуждалась в Кишиневе — Яссах — Одессе — Брюсселе — Страсбурге — Люксембурге — Бухаресте — Киеве. Диалог и личная переписка о программе ECIPES с региональными властями (муниципалитеты RO и UA), администрацией президентов (Украина и Румыния), главой кабинета премьер-министра (Молдова), а также президентами Европейской комиссией (бывший и нынешний) и Европейского Парламента (бывший и нынешний), более 40 членов парламента (от 8-го и 9-го законодательных съезда), администрация президента Европейского комитета регионов (COR) и другие. Мы получили обратную связь, поддержку для молдавских граждан, мы получили беспрецедентный уровень поддержки благодаря нашему наивному, простому и профессиональному желанию внести свой вклад в развитие Республики Молдова! Европейская комиссия должна представить до конца января на этот вопрос.
Мы выражаем искреннюю благодарность молдаванам, Президенту, члену Европарламента, г-ну Traian Băsescu. На следующей неделе будет также вопрос к Европейской комиссии относительно компонентов (мэрий и бытовой техники населения) от других членов Европарламента, которые искренне поддерживают граждан Республики Молдова.Добавить комментарий