Finanțarea autostrăzii Tărgu-Mureș-Iași-Chișinău discutată în Parlamentul European

7 decembrie 2018, noi, 8 ONG-uri, am pornit campania de promovare a proiectului autostrăzii ce ar interconecta capitala Republicii Moldova cu coridorul European rutier TEN-T prin instratructură modernă — autostradă! Aducem sincere mulțumiri tuturor pentru susținere și implicare, critică și zîmbete, care ne-au făcut și mai fermi că este posibil! Mulțumim personal dnlui Tudor Ciuhodaru (eurodeputat cu care IDEP Moldova dialoghează pentru proiectele ce pot fi realizate în beneficiul Republicii Moldova cu fonduri europene) pentru întrebarea directă adresată privind finanțarea întregului coridor Tîrgu-Mureș-Iași-Ungheni.
Noi, simpli cetățeni, am fost auziți, invitați, ascultați, încurajați! Aceasta este democrația adevărată! Împreună am reușit imposibilul mulțumită dialogurilor la cel mai înalt nivel la Chișinău — Iași — Odesa — Strasbourg — Bruxelles — Luxembourg — București — Kiev — Chișinău, iar acest suport a fost adresat nouă, tuturor cetățenilor din Republica Moldova!
Aducem sincere mulțumiri tuturor susținătorilor Republicii Moldova!
December 7, 2018, we, 8 NGOs, started the campaign to promote the project of the highway that would interconnect the capital of the Republic of Moldova with the European TEN-T road corridor by modern infrastructure — highway! We sincerely thank everyone for their support and involvement, criticism and smiles, which made us even stronger and confident that it is possible! We personally thank Mr. Tudor Ciuhodaru (MEP with whom IDEP Moldova have dialogue for projects that can be carried out for the benefit of the Republic of Moldova with European funds) for the direct question asked regarding the financing of the entire Tîrgu-Mureș-Iași-Ungheni corridor.
We, simple citizens, have been heard, invited, listened and encouraged! This is true democracy! We managed the impossible thanks to the highest level dialogues in Chisinau — Iasi — Odessa — Strasbourg — Brussels — Luxembourg — Bucharest — Kiev — Chisinau, and this support was addressed to all citizens of the Republic of Moldova!
We sincerely thank all supporters of the Republic of Moldova!
7 декабря 2018 года мы, 8 НПО, начали кампанию по продвижению проекта автомагистрали, которая соединит столицу Республики Молдова с европейским автомобильным коридором TEN-T, используя современную инфраструктуру — автомагистраль! Мы искренне благодарим всем за поддержку и участие, критику и улыбки, которые сделали нас еще уверенее что это возможно! Мы лично благодарим г-ну Tudor Ciuhodaru (евродепутат, с которым IDEP Moldova в контакте по поводу проектов, которые могут быть реализованы на благо Республики Молдова с европейскими фондами) за прямой вопрос, касающийся финансирования всего коридора Тыргу-Муреш-Яссы -Унгеньский.
Нас, простых граждан, услышали, пригласили, выслушали и поддержали! Это настоящая демократия! Нам удалось невозможное благодаря диалогам на высшем уровне в Кишиневе — Яссах — Одессе — Страсбурге — Брюсселе — Люксембурге — Бухаресте — Киеве — Кишиневе, и эта поддержка была адресована всем гражданам Республики Молдова!
Мы искренне благодарим Всем за поддержку граждан Республики Молдова!
ECIPES Program discutat în plenul Parlamentului European.
Video raport - Progresul programului ECIPES.


Добавить комментарий