ECIPES Program discutat în plenul Parlamentului European.

Progresul programului ECIPES.

<english> bellow <russian> ниже
Aducem sincere mulțumiri dnlui Andrzej Halicki (eurodeputat, Polonia) pentru întrebarea acordată în Plenul Parlamentului European, în legătură cu componentele conceptului
⚡️ECIPES Program⚡️.
Acest concept poate deveni primul program dezvoltat după principiul de jos în sus, care propune crearea programelor de susținere îndreptate direct cetățenilor, tinerilor antreprenori și localităților.
⭐️Inovația acestui concept constă în programe UE destinate direct cetățenilor în conformitate cu principiul:
? individ ?antreprenor ? localitate ?
Impactul acestui program va fi:
?Reducerea costurilor administrative prin utilizarea tehnologiilor informaționale (platformă direct din Bruxelles).
? Termen optim și reducerea procedurilor birocratice.
✌️ Acest concept a fost transmis (august 2019) în atenția autorităților centrale din EU28 și EaP6.
Mulțumim pentru încrederea acordată autoritlor Gabriel Margineanu și Calestru Iurie! Felicitări @Digore Eduard Corina Digore Ion Curmei Alexandru Coica Margineanu Elena Andrian Digolean Natalia Turcanu! Subiectul este discutat la cel mai înalt nivel! Vom depune efortul necesar să fie aprobat de Comisia Europeană!

We sincerely thank Mr. Andrzej Halicki (MEP, Poland) for the question asked in the European Parliament Plenary regarding the components of the concept
⚡️ECIPES Program⚡️.
This concept can become the first program designed according to the bottom-up principle, which offers support programs directly to citizens, young entrepreneurs and municipalities.
⭐️The innovation of this concept consists of EU programs aimed directly at citizens in accordance with the principle:
?individual ? entrepreneur ? locality ?
Impact of this program will be:
?Reducing administrative costs through the use of information technologies (platform directly from Brussels).
?Optimal terms and reduction of bureaucratic procedures.
✌️ This concept was transmited (august 2019) in attention of the central authorities of EU28 and EaP6.

Мы искренне благодарим г-на Andrzej Halicki (MEP, Польша) за вопрос, заданный на пленарном заседании Европейского парламента в отношении компонентов концепции
⚡️Программы ECIPES⚡️.
Эта концепция может стать первой программой, разработанной по принципу «снизу вверх», которая предлагает внимание программам поддержки, ориентированным непосредственно на граждан, молодых предпринимателей и населенные пункты.
«Инновация этой концепции предлагает программы ЕС непосредственно для граждан по принципу:
? гражданин ? предприниматель ? населенный пункт?
В результате этой программы будут:
? Снижены административные расходы за счет использования информационных технологий (платформа напрямую из Брюсселя).
? Оптимальные сроки и сокращение бюрократических процедур.
✌️Эта концепция была передана (август 2019) во внимание центральных органов EU28 и EaP6.Добавить комментарий