Prezentarea în atenția reprezentanților autorităților publice locale, antreprenorilor și tinerilor, conceptul programului ECIPES.

Astăzi am prezentat în atenția reprezentanților autorităților publice locale, antreprenorilor și tinerilor, conceptul programului ECIPES. Am dezbătut condițiile de ordin tehnic și introdus modificări potrivit propunerilor înaintate, astfel încât acesta să corespundă necesităților prioritare a beneficiarilor. În acest sens am operat modificări de comun agreate în conceptul programului ECIPES. Acest concept, cât și beneficiile acestuia a fost considerat extrem de necesar. Urma să organizăm o dezbatere în Comitetul Regiunilor Europene din Bruxelles, care va avea loc în data de 28 noiembrie 2019.

Today we presented the concept of ECIPES program to the attention of entrepreneurs, representatives of local public authorities, and youth. We have discussed the technical conditions and introduced changes according to the submitted proposals so that the concept will correspond to the priority needs of the beneficiaries. In this regard, we have made jointly approved modifications to the concept of the ECIPES program. This concept and its benefits were considered extremely necessary. We are organizing a debate in the Committee of the European Regions in Brussels, which will take place on November 28, 2019.Добавить комментарий