ECIPES Program concept

REZUMATUL PROGRAMULUI DUPĂ 19 LUNI (Varianta finală XII.2020)

SUMMARY OF THE PROGRAM AFTER 19 MONTHS (Final version XII.2020)

Programul ECIPES corespunde prevederilor Acordului de Asociere EU-RM

ECIPES program corresponds to the provisions of the Association Agreement EU-RM

Progresul întrebărilor scrise adresate de Eurodeputați Comisiei Europene / Progress of Written Question to EC

CONCEPT ECIPES PROGRAM iulie 2019 ro

CONCEPT ECIPES PROGRAM july 2019 eng

CADRU GENERAL ECIPES PROGRAM

DETALII DE ORDIN TEHNIC ECIPES PROGRAM

BENEFICIARI ECIPES PROGRAM

ROAD MAP ECIPES PROGRAM

Platformă web EU4ECIPES

PROPUNERE COMISIEI EUROPENE SĂ IMPLEMENTEZE PROGRAM ÎN INTERESUL REPUBLICII MOLDOVA:

Programul ECIPES (Coeziune Europeană prin Programe de Susținere pentru Cetățeni, Primari și Antreprenori) pentru Republica Moldova.

IDEP MOLDOVA A DEZVOLTAT DIN IULIE 2019 CONCEPTUL PROGRAMULUI ECIPES, PENTRU CARE AM:

✔consultat: Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor Europene, 60 membri a Parlamentului European (care în sprijinul acestui program: au găzduit dezbatere și Receptie; au înregistrat întrebări scrise în adresa Comisiei Europene; au înregistrat VOX Populi; au semnat scrisori în atenția: Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene și Consiliului European, Președintelui României, s.a); ambasadele Georgiei și Ucrainei; Guverne (scrisoare de susținere de la Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, participarea Secretarilor de Stat din Republica Moldova și România la dezbateri ECIPES); 12 membri a Parlamentului Republicii Moldova (9 din care au semnat o scrisoare de susținere și 5 au semnat o adresare către Comisie solicitând aprobarea programului); 150 primari, 1000 tineri, 70 antreprenori și asociații de business;

✔ informat periodic: autoritățile centrale din țările Uniunii Europene despre programul ECIPES, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Consiliul European;

✔ solicitat respectuos suportul Excelenței Sale, Președintelui României, Domnului Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisă subsemnată de 46 organizații a sectorului asociativ și persoanități notorii din Republica Moldova, pentru a convinge Comisia Europeană să redirijeze, direct către cetățenii si localitățile Moldovei, a sumei ratate de autoritățile Republicii Moldova;

✔ fost onorați să constatăm că propunerile noastre care creează cadru normativ pentru implementarea programului ECIPES de Comisia Europeană, s-au regăsit în textul Raportului Parlamentului European privind implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova;

✔ dezvoltat și propus textul unei inițiative legislative pentru scutirea taxelor pentru acest program;

✔ demonstrat prin argumente, inclusiv normative, că acest program ar oferi șansa UE să ajute direct cetățenii moldoveni, fără implicarea oricărui actor;

✔ constatat, că (noi toți, cei care promovăm programe UE direct pentru cetățeni) am fost auziți! Programul de asistență lansat în data de 11 decembrie 2020 pentru Belorusia este îndreptat direct către oameni. Totuși, Republica Moldova având semnat Acordul de Asociere cu UE, poate fi mai ambițioasă, în acest sens programul ECIPES, poate ajunge direct în casa, localitatea și mica afacere a cetățeanului! În textul Acordului de Asociere este stipulat clar: suport pentru cetățeni și autorități publice locale, ceea ce crează cadrul normativ necesar, pentru ca Comisia Europeană să demareze programul ECIPES în interesul a 200 mii familii, 500 primării și 2.000 tineri din Republica Moldova!

DE CE UN PROGRAM NOU PENTRU REPUBLICA MOLDOVA DE LA UE?

Oamenii merită suport european direct, iar dacă autoritățile moldovenești nu au discernământ să îndeplinească condițiile acordului de suport macro-financiar, să fie folosite aceste resurse pentru cetățeni, primari și tineri, viitori antreprenori. Beneficiarii programului ECIPES: 200 mii familii, ce vor economisi la plata energiei electrice prin echipamente electrocasnice eficiente energetic, 500 primării prin proiecte eco din fonduri UE cu localitățile înfrățite din UE și 2.000 tineri ce vor lansa eco start-up-uri decât să emigreze din Republica Moldova, toate acestea posibile printr-o inițiativă cetățenească!

PROGRAMUL ECIPES DE SUSȚINERE – IDEP MOLDOVA.

Scopul general al programului ECIPES este crearea unui mecanism de susținere directă a cetățenilor, primarilor și tinerilor, viitori antreprenori, din Republica Moldova, oferindu-le suportul european printr-o platformă on-line care va asigura contactul direct cu Comisia Europeană, utilizând practicile tranziției digitale și ecologice, ce prin aceste proiecte cu componenta eco va aduce europa în casa, localitatea și mica afacere a cetățeanului.

Programul ECIPES, vine cu următoarele inovații: digitalizarea (platformă online din Bruxelles: eu4ecipes), politică socială (prin reducerea costurilor administrative la maxim 3-5% pentru Monitoring și Evaluare), Pactul Ecologic European (reducerea consumului de energie electrică cu 40 MW, începând cu al treilea an post-implementare), reducerea frustrării cetățenești (prin suport European direcționat în casa sau afacerea cetățeanului, și localitatea în care cetățeanul locuiește), reducerea migrației în rândul tinerilor (suport în lansarea afacerilor pentru tineri), eradicarea fenomenului de deturnare a fondurilor europene (prin contactul direct cu beneficiarul final utilizând platformă on-line și semnătură electronică).

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

Acest program este destinat Republicii Moldova și anume: cetățenilor, autorităților publice locale și tinerilor, viitorilor antreprenori. Toate activitățile proiectului acestui program urmează să se desfășoare în Republica Moldova.

INSTRUMENTE DE FINANȚARE ȘI ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Bugetul total solicitat pentru desfășurarea programului ECIPES, preconizat pentru 2 ani, 2021-2022, este de 40 000 000 euro.

„Renovarea echipamentelor electrocasnice”

Voucher 100 € – 100.000 beneficiari/an — Buget 10 mln €/an.

Total 2 ani – 20 mln € — 200.000 beneficiari.

Renovarea și utilizarea echipamentelor electrocasnice pe altele noi și energo-eficiente a 200 mii familii, cetățeni a Republicii Moldova.

Condițiile:

 1. Este persoana fizică cu domiciliul în Republica Moldova;
 2. Are vârsta de minim 18 ani împliniți în momentul înscrierii în aplicația eu4ecipes;
 3. Deține un buletin de identitate valabil în momentul înscrierii în program;
 4. Cu un telefon, tabletă sau calculator, aplică pe platforma eu4ecipes cu 2 poze a echipamentului electrocasnic eligibul în program (TV, frigider sau mașină de spălat rufe), autentifcându-se cu IDNP-ul personal, indicând telefonul de contact și locația unde echipamentul electrocasnic poate fi preluat;
 5. Se oblligă să predea echipamentul electrocasnic uzat, care a fost anterior propus spre valorificare în schimbul unui voucher de 100 euro (contravaloare în lei moldovenești), care poate fi utilizat pentru procurarea altui echipament electrocasnic (TV, frigider sau mașină de spălat rufe), la un magazin partener al programului cu achitarea diferenței, obligatoriu fiind clasa energetică A++ sau A+++;
 6. Poate participa maxim 1 membru al familiei cu un singur echipament electrocasnic;
 7. Semnează o declarație pe propria răspundere prin care afirmă că este beneficiar efectiv și dacă va fi nevoie, cu scopul de monitoring, poate oferi accesul reprezentanților programului în locuința sa pentru a arăta echipamentul electrocasnic procurat în cadrul programului;
 8. Voucher-ul poate fi utilizat timp de 12 luni calendaristice din momentul recepției, la unul din magazinele partenere, dispoibil de a fi valorificat acest voucher (legat de IDNP beneficiar) doar de persoana ce a predat echipamentul uzat, iar în caz de pierdere a voucher-ului prezintă buletinul de identitate;
 9. Voucher-ul nu poate fi schimbat pe mijloace bănești, iar în cazul când echipamentul electrocasnic procurat în schimb este de o valoare mai mică, diferența nu poate fi valorificată;

„Start-up Moldova”

StartUP Moldova: Suport start-up sau afacere existentă 5.000€ în domeniu servicii și 15.000€ producție, din care 12.000€ pentru echipament. Tineri cu vârsta 18-35 ani. 750 beneficiari servicii, 250 beneficiari producție – 7,5 mln €/an.

Total 2 ani – 15 mln € — 1500 beneficiari servicii și 500 producere.

Suportul tinerilor, să lanseze o afacere existentă sau nou-fondată cu componenta eco, beneficiind de suportul UE.

Condiții:

 1. Este persoana fizică cu domiciliul în Republica Moldova;
 2. Are vârsta 18-35 ani împliniți în momentul înscrierii în aplicația eu4ecipes;
 3. Deține un buletin de identitate valabil în momentul înscrierii în program;
 4. Aplică pe platforma eu4ecipes și primește instrucțiunile pentru curs on-line scrierea unui plan de afacere;
 5. După participarea la curs, dezvoltă și aplică pe formularul tipizat disponibil on-line pe platformă un plan de afacere pe care îl aplică, valoarea suportului nu depășește 5.000 euro pentru afacere în domeniul servicii și 15.000 euro în domeniul produceție, din care 12.000 euro pentru procurarea de echipament sau utilaj;
 6. După aplicarea proiectului primește unul din 3 răspunsuri: pozitiv, negativ sau recomandări, dacă este pozitiv se semnează contractul de susținere utilizând semnătura electronică, se transferă fondurile în avans 80% și celelalte 20% peste raportarea peste 2 luni după lansare;

„Stimularea înfrăților primăriilor UE-RM”

Suport proiect pentru localități înfrățire UE- Republica Moldova. Proiecte de dezvoltare locală în Republica Moldova cu componenta eco — 10.000€ subvenția,  250 beneficiari/an – 2.5mln €/an.
Total 2 ani 500 beneficiari – 5 mln €.

Suportul financiar din partea UE al unui proiect cu o primărie înfrățită din UE.

 1. Primăria din Republica Moldova este înfrățită cu o primărie din Uniunea Europeană și a desfășurat în ultimul an calendaristic cel puțin 1 activitate, inclusiv și on-line;
 2. Aplică pe platforma eu4ecipes și primește instrucțiunile pentru curs on-line scrierea unui proiect;
 3. Beneficiarul este obligatoriu primăria, iar aplicantul și implementatorul poate fi: primăria, ONG-ul al cărui fondator este primăria sau Grupul de Acțiune Locală;
 4. După participarea la curs, dezvoltă și aplică pe formularul tipizat disponibil on-line pe platformă un proiect pe care îl aplică, valoarea proiectului nu depășește 20.000 euro și 6 luni pentru realizare, din care componenta de finanțare de la UE constituie 10.000 euro;
 5. După aplicarea proiectului se primește unul din 3 răspunsuri: pozitiv, negativ sau recomandări, dacă este pozitiv se semnează contractul de grant și se transferă fondurile în avans;
 6. La finalul proiectului se raportează on-line cu poze, documente procurări și se afișează pancardul realizat cu suportul UE;

Progresul programului ECIPES Iulie 2019 — Martie 2021.

Dacă aveți propuneri rog să folosiți acest link

Proiect de lege, inclusiv Notă Informativă, propusă (12.03.2020) deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, privind scutirea taxelor import/export, inclusiv scutirea TVA în scopul programului ECIPES.

Pentru prima dată în istorie, 2% din Deputații din Parlamentul European susțin cetățenii Republicii Moldova direct, prin inițiativa venită de la un ONG — IDEP Moldova, adresând 3 întrebări individuale, care pot fi văzute aici: Traian Băsescu, Maria Grapini, Marian-Jean Marinescu, inclusiv o întrebare colectivă, semnată de 11 eurodeputați (din 6 țări — Belgia, România, Polonia, Austria, Lituania, Slovacia, anume Gheorghe Falcă, Andrzej Halicki, Maria Grapini, Lukas Mandl, Cristian-Silviu Buşoi, Mircea-Gheorghe Hava, Andrius Kubilius, Vladimír Bilčík, Marc Tarabella, Jarosław Duda, Radosław Sikorski). Întrebările scrise în atenția Comisiei Europene din Septembrie 2020, adersate de către dnl. Ivan Stefanec privind finanțarea programului ECIPES din sursele anulate pentru suportul macrofinanciar UE-RM, inclusiv o întrebare adresată de către dl. euodeputat Tudor Ciuhodaru, și o întrebare scrisă de la eurodeputatul Gheorghe Falca

Suntem impresionați în mod pozitiv și de reacția de susținere deschisă a presei pentru subiectul programului ECIPES: putereaapatra.ro, europunkt.ro,transilvaniabusiness.roziaruldeiasi.rocaleaeuropeana.ro
arq.roIPNRadio Chișinău
TVR MoldovaMoldova9Spotmedia.roAgerPresArad24.roCaleaEuropeană
EuropunktAlbasatAxialTVEuropaLiberăCriticnational.roViaClujTV
NOI.mdTransilvaniabusiness
Ziarul de IasiAstazi.roZiarulprofit.roLibertatea.roZiuanews.roHotNews.ro
Ziarelive.roTVR MoldovaStiripesurse.roRadioChisinauIPN.mdPunct.news
PulsulGeostrategic.roe-politic.roEuropunkt.roGazeta-Afacerilor.roFinantare.roPloiesti.onlineEuropaLiberăSpotmedia.ro
Bucovinaonline.roJurnaluldearges.robanatulazi.ro, s.a.

 

https://youtu.be/yWBqggPfqg4

 

La doar câteva ore de la validarea componenței Comisiei Europene prin votul în Parlamentul European, noi, IDEP Moldova, am primit o scrisoare de la conducerea Comisiei Europene.
Prezentarea în atenția reprezentanților autorităților publice locale, antreprenorilor și tinerilor, conceptul programului ECIPES.


Добавить комментарий