IDEP Moldova a prezentat conceptul Intergovernamental (IGO MD-UA-RO) Meeting pentru schițarea Foii de parcurs pentru autostrada Ungheni-Chișinău-Odesa, ce ar fi continuare a autostrăzii Tg.Mureș-Iași, parte a coridorului Munchen-Viena-Budapesta