Conferința “Impulsionarea Integrării Europene a Republicii Moldova prin conceptul programului ECIPES”

Progresul programului ECIPES.

Conferința “Impulsionarea Integrării Europene a Republicii Moldova prin conceptul programului ECIPES”. Eveniment organizat de IDEP Moldova în cadrul V Continental Business Center (capacitatea sălii 160 persoane).
Limba de comunicare Română — Engleză — Română.
Participarea la eveniment este gratuită, fiind necesară confirmarea înregistrării .
Scopul acestui eveniment: validarea conceptului programului ECIPES, care propune alocarea surse suplimentare Republicii Moldova, precum și altor țări ale Parteneriatului Estic (subprogram pentru viitorul instrument de vecinătate 2021-2027):
Cetățenii moldoveni, Întreprinzătorii și Autoritățile publice locale din Moldova.
Invitați din UE27 și din țările Parteneriatului Estic (MD, UA și GE) vor participa la acest eveniment: autorități, asociații ale autorităților publice locale, Camere de comerț, asociații de business, experți și OSC.
Rezultatul acestei conferințe va fi feedback-ul invitaților despre Programul ECIPES și aspirația integrării în UE a Rep. Moldova, de asemenea, alți membri activi ai Parteneriatului Estic — Georgia și Ucraina, precum și posibilul impact al acestei abordări de sprijin individual propuse de conceptul Programului ECIPES: INDIVID – ANTREPRENOR – LOCALITATE!
IMPACT al conferinței – motivarea alocării mai multor fonduri pentru țările active ale Parteneriatului Estic, în special pentru conceptul Programului ECIPES

Înregistrarea persoanelor interesate aici 

<ENG>
Conference with the generic “Boosting the European Integration of the Republic of Moldova by ECIPES Program concept”. Event organized by IDEP Moldova at V Continental Business Center.
Purpose of this event: validation of the concept of ECIPES Program, where additional sources will be allocated to the Republic of Moldova, as well as to other Eastern Partnership countries (subprogram for the future Neighborhood Instrument 2021-2027):
Invitee from the EU27 and the countries of the Eastern Partnership (MD, UA, and GE) will participate in this event: authorities, associations of local public authorities, Chambers of Commerce, Business associations, Experts and CSO’s.
Scope of this event is to discuss with important stakeholders – Local Public Authorities and business associations from Eastern Partnership, about European aspiration of Moldova, also impact that can have individual support programs designated to inhabitants, entrepreneurship and municipalities from EU in order to achieve standards, commitment with EU values and long term development framework on bottom-up basis. Proposed budget for 2 year timeline prototype program is 20M/year.
Result of this conference will be feedback from invitee about ECIPES Program in aspiration of integration of Moldova, also other active members of Eastern Partnership – Georgia and Ukraine, and possible impact of this individual support approach programs proposed by ECIPES Program concept (20M per year Moldova).
IMPACT of the conference – allocating more funds for Eastern Partnership active countries, especially for ECIPES Program concept.

Înregistrarea persoanelor interesate aici