24 Septembrie 2019, IDEP Moldova a organizat dezbatere în Parlamentul European, Bruxelles.

Progresul programului ECIPES.

<english bellow>
24 Septembrie 2019, IDEP Moldova a organizat dezbatere în Parlamentul European, Bruxelles. Scopul acestei dezbateri a fost prezentarea conceptului de subprogram destinat Republicii Moldova, ulterior altor țăril din cadrul Parteneriatului Estic. Acest program propune asigurarea finanțării cetățenilor, antreprenorilor și autorităților publice locale. Programul a obținut susținerea speaker-ilor și participanților întrucât se bazează pe necesitățile prioritare ale cetățenilor, antreprenorilor și autorităților publice locale, aceștia devenind beneficiari direcți ai finanțărilor din Uniunea Europeană.
Mulțumim pentru suport în găzduirea evenimentului ES Traian Băsescu și EPP Group in the European Parliament. Aducem sincere mulțumiri speaker-ilor Traian BăsescuVladimír BilčíkEugen TomacLukas MandlSiegfried MuresanMarian-Jean MarinescuDigore EduardNelu Neacsu.

September 24, 2019, IDEP Moldova organized a debate in the European Parliament, Brussels. The purpose of this debate was to present the concept of the subprogramme for the Republic of Moldova, later to other countries within the Eastern Partnership. This program proposes to ensure the financing of citizens, entrepreneurs and local public authorities. The program received the support of the speakers and participants as it is based on the priority needs of citizens, entrepreneurs and local public authorities, who become direct beneficiaries of EU funding.
Gratitude for hosting this event HE Traian Băsescu și EPP Group in the European Parliament. Sincerelly gratitude to HE Mr. Traian BăsescuVladimír BilčíkEugen TomacLukas MandlSiegfried MuresanMarian-Jean MarinescuDigore EduardNelu Neacsu.