Conferința Îmbunătățirea conexiunii rutiere a RM la rețeaua internațională de transport din data de 7 decembrie 2018

IDEP Moldova, condus de Calestru Iurie, aduce sincere mulțumiri tuturor participanților conferinței și în special vorbitorilor, printre care: Administrația de Stat a Drumurilor, șef serviciu planificare, Pașa Iurie; Universtiatea Tehnică din Moldova, Facultatea Urbanism și Arhitectură, decan, Bejan Sergiu; Camera de Comerț și Industrie din RM, președinte, Sergiu Harea; Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România, directorul de comunicare, Nicolae Popovici; Institutul pentru Creșterea Economică, CEO, Basil Nikas; Institutul de Proiectări, șef departament, Andrei Cuculescu. Conferința Îmbunătățirea conexiunii rutiere a RM la rețeaua internațională de transport din data de 7 decembrie 2018. Organizatori 6 ONG-uri în parteneriat cu Universitatea Tehnică, Facultatea Urbanism și Arhitectură: IDEP Moldova, EcoContact, Asociația Patronală a Industriei Turismului, Media Grup Meridian, Renașterea Rurală, Asociația de Dezvoltare a Turismului. Scopul conferinței: Conștientizarea importanței îmbunătățirii conexiunii rutiere a RM la rețeaua internațională de transport cu consultarea tuturor părților implicate pentru includerea în prioritățile regionale. Obiectivul conferinței: O1 – Consultarea a peste 200 cetățeni în cadrul conferinței îmbunătățirea conexiunii rutiere a RM la rețeaua internațională de transport; O2 – Conștientizarea necesității tuturor părților implicate de a susține importanța îmbunătățirii conexiunii rutiere a RM la rețeaua internațională de transport pentru întreaga regiune. Rezultatul: Conștientizarea importanței potențialului și beneficiilor economice a îmbunătățirii conexiunii rutiere a RM la rețeaua internațională de transport. Impactul: Aprofundarea relațiilor și legăturilor inter-regionale ce vor permite o coeziune sporită în domeniul social, economic, cultural, cât și debutul inițiativelor comune pentru suport european multidimensional extins. Participanții la această conferință vor fi reprezentanți din R.Moldova, România și alte țări Europene: mediul academic, reprezentanți misiuni diplomatice și organizații susținere tehnică, reprezentanți ai organizațiilor profesionale, reprezentanți Autorități Publice, primari, reprezentanți ai sistemului financiar – bancar, reprezentanți ministere de profil, activiști civici, agenți economici. Ne propunem în perioada următoare să consultăm cu toți participanții un Apel al Societății Civile și participanților Conferința Îmbunătățirea conexiunii rutiere a RM la rețeaua internațională de transport din data de 7 decembrie 2018 pentru a crea condiții ca acest proiect să se realizeze în anumită perioadă de timp.