Republica Democratică Congo — Adoptarea unui cadru legislativ aplicabil parteneriatelor public-privat

[ad_1]

Deși parteneriatele public-privat au fost considerate de mult timp în RDC ca o opțiune de promovare a dezvoltării unor sectoare cheie, cum ar fi sectorul energiei electrice1 și sectorul telecomunicațiilor2, Republica Democrată Congo lipsea un cadru juridic cuprinzător aplicabil sistemului public-privat

O lege datată 11 februarie 20143 prevedea că cadrele fiscale, vamale și de schimb valutar aplicabile anumitor proiecte de cooperare, dar nu au furnizat cadrul legal complet și exhaustiv necesar investitorilor

. să nu se refere la contractele de parteneriat (contrats de partenariat). Prin urmare, pentru a echipa Republica Democratică Congo cu un adevărat regim de parteneriate public-privat, a fost promulgată o lege privind parteneriatele public-privat5 («Legea PPP») la 9 iulie 2018.

Legea PPP se aplică tuturor contractelor care îndeplinesc criteriile de definire a unui parteneriat public-privat, cu excepția contractelor reglementate de legile specifice legale6. Prin urmare, Legea PPP se aplică atât contractelor de parteneriat, cât și contractelor de delegare a serviciului public

Contractele care se referă la exploatarea resurselor naturale în schimbul construcției de infrastructuri, utilizate frecvent în Republica Democrată Congo , în special în sectorul minier, se califică în mod expres drept contracte de parteneriat.7

Sursa: Jdsupra

[ad_2]

Sursa