Inițiativa civică din 18.XII.2012 actuală și azi privind insituirea funcției de manager de proiecte de finanțare externă și internă în cadrul primăriei

Inițiativa civică din 18.XII.2012 actuală și azi privind insituirea funcției de manager de proiecte de finanțare externă și internă în cadrul primăriei.

Repetăm inițiativa civică depusă în 2012 cu speranța obținerii unui aviz pozitiv, du doar permisiv, inclusiv alocarea fondurilor suplimentare pentru o unitate în plus în cadrul APL-urilor.

INIȚIATIVĂ CIVICĂ

Prin prezenta, noi, compania de consultanta Succes Consulting, in frunte cu directorul Calestru Iurie, am

efectuat in perioada 2 noiembrie — 3 decembrie 2012 training-uri-uri cu fiecare al cincilea primar din

Moldova, moderate de experti romani și am realizat un studiu al problemelor de administrare a

fondurilor locale, din orașele si comunele Republicii Moldova.

In rezultat, reiesind din chestionarele pe care participanții le-au indeplinit, am ajuns la concluzia, ca este

necesară instituirea unei noi functii in cadrul fiecarei primarii – manager de proiecte de finanțare

externă și internă, ce ar ajuta cu mult la valorificarea fondurilor noi pentru localitățile Moldovei si

crearea oportunitatilor noi de dezvoltare, precum Parteneriate Publice — Private, favorizarea/crearea

premiselor pentru aparitia noilor agenti economici si atragerea investițiilor de la organizații susținere

externi și interni (donatori).

Totodata, se crează premisele pentru crearea unui nou loc de munca, pentru specialistul, care ar fi o

persoana selectată din comună și instruită la un centru specializat, care ulterior va monitoriza derularea

proiectelor de finanțare, va consulta și îndruma fiecare dintre managerii de proiect, ce activează în

teritoriu, va crea premise de schimb de experienta intre managerii de proiecte (de succes) cu altii noi, ce

si-au inceput activitatea de project manageri, din diferite localități.

Respectiva persoană la nivel local, datorita sarcinilor funcționale, va permite:

1) Identificarea problemelor investiționale concrete din localitate;

2) Stabilirea priorității problemelor, dupa anumite criterii determinate la nivel central;

3) Realizarea sau adaptarea Planului de Dezvoltare a localității la realitatile identificate;

4) Formarea si instruirea echipei de proiect, fiind ca scop scrierea proiectelor propuse în scopul lichidării

problemelor identificate și dezvoltării la nivel local;

5) Formarea portofoliului de proiecte in localitate si formarea agendei de realizare (anul 1, anul 2, anul

3, …)

6) Căutarea și contractarea granturilor destinate pentru Moldova;

7) Adaptarea proiectelor scrise la cerintele donatorilor;

8) Lansarea paginii electronice a localitatii (in citeva limbi, actualizată saptaminal), a pentru prezentarea

localitatii si eventual, a cartii acesteia;

9) Identificarea tuturor donatorilor (chiar daca nu au fonduri pentru Moldova) si expedierea catre

acestia a propunerii de finantare/parteneriat, insotite de prezentare, plan de dezvoltare si avînd suport

pe pagina electronica a localitatii;

10) Coordonarea si monitorizarea tuturor activitatilor legate de proiecte de finanțare din localitate, care

la rindul lor, vor fi monitorizate la nivel central de catre un specialist superior. În funcțiile acestuia va

intra monitorizarea/compararea/evaluarea activității managerilor de proiect din localități;

11) Stimularea aparitiei noilor agenti economici si crearea premiselor pentru aparitia turismului rural,

care la rindul său, prin vizitarea localitatii turistilor, va stimula si celelate componente ale infrastructurii

locale (transport, cazare, vinzare alimentatie, muzee, centre de cultura, distractie…);

12) Economisirea resurselor financiare, orientate spre plata consultanților externi, catre va contribui la

retributia si remunerarea coerenta a echipei de proiect si in perspectiva, a intregii localitati, nu doar prin

mijloace banesti, dar si prin dezvoltarea economico-sociala a localitatii;

13) Motivarea intregii echipe a localnicilor cu spirit de inițiativă de a se mobiliza, a crede si incerca sa

atraga diaspora și investițiile lor în economia și viața socială locală, înlesnirea realizarilor si in sfirsit,

dezvoltarea localitatii.

Drept dovada de relevanta si importanta acestei noi functii poate fi si faptul, ca suma de bani, alocata

anual spre plata consultanților externi (de către primariile, ce au acceste fonduri) sau catre realizarea

planului de dezvoltare a localitatii, este practic mai mare sau identica cu costul pentru primarie,

preconizată pentru o noua functie, care la rindul ei va fi un mecanism eficient pentru asigurarea

dezvoltarii localitatii.

Istoria tarilor vecine denota faptul, ca necesitatea in manageri de proiect bine instruiti, pentru accesarea

fondurilor straine, ar putea oferi premisele necesare pentru valorificarea fondurilor, inclusiv nefolosite

de alte tari.

Datorita instituirii functiei manageri de proiect, care ar putea crea conditii pentru dezvoltarea energică a

Parteneriatului Public – Privat, ar oferi o sansa in plus, pentru revitalizarea localitatilor si relansarea

institutiilor optimizate si nefunctionale, investitia in care a fost una considerabila.

Instituirea unei noi functii în cadrul primariei, ar oferi o sansa in plus primarilor, de a realiza obiectivele

specifice, propuse de acestia in localitati, dat fiind faptul ca problemele cu care se confrunta acestia nu

pot fi rezolvate doar cu fonduri locale, iar fondurile straine implica un nivel profesionist de cunostinte si

concentrare deosebită.

O concluzie ar fi, că aparent, donatorii aloca fonduri pentru anumite obiective, pe baz de proiecte,

ceea ce inseamna, că problemele majore trebuie transformate in proiecte specifice, realizarea carora ar

permite si solutionarea problemelor, in ultima instanta.

 

Cu respect,

Calestru Iurie

Documentul apelului disponibil aici

Documentul (extras) din comisia economie, buget și finanțe