Conferința Tratament calitativ și retragere decentă a avut loc în data de 12 noiembrie 2018

IDEP Moldova, condusă de Calestru Iurie a organizat Conferința Tratament calitativ și retragere decentă.

Conferința a fost una de succes cu participarea a peste 60 de invitați din domeniul medical, asigurări, bănci, organizații ce beneficiază de asistență și expertiză internaționale, cât și potențiali investori din Israel pentru a iniția deschiderea unor centre prietenoase persoanelor în etate de 150 locuri staționar, tototdată și persoană din diaspora ce este interesată de a deschide un centru plasament bătrâni în Moldova, precum și cel în care activează în Italia.

Conceptul Tratament calitativ pentru specialist medical și pacient, cât și retragere decentă din viața profesională, la pensie păstrând nivelul de confort pe tot parcursul vieții este o abordare holistică a unui sistem prietenos oamenilor în care grija de ziua de mâine urmează a fi un concept vital.
8 ore de discuție cu specialiști din domeniul medical, academic, demografic, economic și de asistență socială, în combinație cu soluțiile oferite de companiile de asigurare și financiare, cât și programe internaționale ce operează pe teritoriul RM în domeniul tratamentului calitativ și retragerii decente.

O temă sensibilă, unde nu există soluții minune, există provocări acute cu care ne vom confrunta tot mai profund, odată cu creșterea speranței de viață în ultimele decenii, a migrației sporite în speță a populației active, care adesea revine în țară după retragerea la pensie, creând o presiune și mai sporită asupra sistemului medical, social și economic în țară și pe motiv că în anii activi nu au făcut contribuții în buget și în fondul de pensionare.

Este evident că factorii expuși mai sus deja nu mai sunt ipoteze, sunt realități în zeci de state, iar tentativele de a face față acestor provocări majore fără implicarea privatului, cât și expertiza organizațiilor internaționale din domeniul respectiv este greu de imaginat.

Prognozele de ordin social, demografic și economic urmează să ne motivează să avem grijă de viitorul nostru și al apropiaților noștri pentru a ne asigura un Tratament calitativ și retragere decentă!

Nu Vă propunem scenarii gata de soluționare a acestei situații, ne propunem să inițiem un dialog transparent dintre reprezentanții organizațiilor ce ar putea colabora în crearea unui mix de soluții pentru fiecare caz aparte, care urmează să fie validat sau nu!

Provocările complexe au nevoie de soluții complexe!

Temele abordate de vorbitori au fost:

Formarea specialiștilor medicali în sistemul medical Moldova —  Universitatea de Stat Medicină şi Farmacie, Ghenadie Curocichin

Basil W. Nikas Fiind reprezentantul Institute for Economic Growth și participant în diverse grupuri de lucru privind crearea unui cadru favorabil PPP-uri va aborda provocarea de a stabili o nouă direcție de dezvoltare a medicinii public-privat.

Centru plasament bătrâni Calfa, primar, Ceaglâc Ludmila Administrează un azil de bătrâni public în calitate de primar.

Spitalul Clinic Municipal Nr.4 Chisinau, şef secţie Geriatrie, Pavel Secrieru Cât sunt de pregătiți speciliștii medicali cu cunoștințe în domeniul geriatriei.

Asociaţia de Nursing din RM, Elena Stempovscaia Viziune clară după sesiuni de formare nenumărate cu foarte multe persoane în domeniul nursing.

Centru de Îngrijire Paliativă din Chişinău Hospice Angelus, Director Dezvoltare Nationala si Educatie, dr. Valerian Isac Un expert al cărui expertiză incontestabilă.

Sectorul privat ca generator de locuri de muncă decente pentru medicii din Republica Moldova- Centru de îngrijire vârstnici ACASĂ, director, Felicia Creţu

Centrul de Cercetări Demografice, director, Olga Gagauz. Schimbările demografice sunt evidente, inclusiv schimbarea structurii pe vârste dictează adaptarea necesităților la cerințe.

Asigurarea medicală obligatorie sau benevolă — ce alegem pentru a beneficia de servicii de calitate — Companie de asigurări Asterra Grup SA, expert în asigurări de sănătate, Ion Cebotari. Fiind unul din promotorii asigurărilor în Moldova, a activat pe timpul anilor 1998-2018 în diverse grupuri de lucru.

Sveatoslav Mihalache, doctor în economie Expert în domeniul economic va modera panelul 3.

Moldova Agroindbank, şef al Departamentului Vânzări Retail, Galina Vasiliţa Viziunea sectorului privat asupra situației și ofertele pe care le propune operatorilor din domeniul medical.

S.G.Medical, Reprezentantul companiei din Israel, Veaceslav Bistrițchii Este în căutarea unui spațiu(teren sau clădire) pentru construcția unui hospice pentru 150 persoane.

Servicii comunitare calitative pentru persoanele cu dizabilități, rudele cărora iși doresc o retragere decentă – Keystone Moldova, director de program, Parascovia Munteanu.

Hospice of Hope Moldova, coordonator, Diana Gutium Vor povesti despre activitatea organizației lor din lume.

Potențialul de dezvoltare asigurărilor private pentru tratament privat – MoldCargo, vicedirector, Dumitru Pânzaru.

Migratia personalului medical din Republica Moldova catre tarile UE (datele studiilor realizate de catre OMS). Mecanisme de combinare a surselor de finanțare a tratamentului pacienților. (compensare parțială din partea statului) — doctor in medicină, conferențiar universitar, Ala Nemerenco.

Aspectul medico-social al provocărilor din domeniul tratamentului decent – Caritas Moldova, coordonator proiecte medicale, Cristina Pânzaru.

Biroul Relatii cu Diaspora, șefa biroului, Nadejda Zubco. Posibilitatea de cooperare cu diaspora privind implicarea pentru suport sau chiar afaceri în domeniul medical.

CASMED, director, Natalia Postolache Expertiza de activitate în peste 12 raioane din țară.

Uniunea Agențiilor Imobiliare, director, Toderașcu Andrian Viziune asupra posibilității valorificării clădirilor vechi (precum școli sau școli profesionale optimizate) pentru a fi utilizate în PPP-uri sau vânzări pentru servicii medicale private.

Asociația Tinerilor cu Diabet DIA, fondatoare, Veronica Volcov Programe și păreri asupra provocărilor din sistem Institul Oncologic, formator național în îngrijiri paliative,

Larisa Palamari Legătura directă cu majoritatea speciliștilor formați sau recalificare pentru sugestii și păreri Fundația Soros-Moldova, Departament Sănătate Publică, director de departament.

Liliana Gherman Societatea Deschisă pentru provocările din domeniul îngrijirilor paliative

Experienta din diaspora din 10 ani de activitate la azil batrini privat, Italia, Svetlana Carapangea Dorește să deschidă un azil privat în Moldova

A fost o conferință interesantă, dar cu informație multilateral văzută de către reprezentanții din mediul academic și cei din domeniul business, cât și cei ce activează în asociațiile ce dispun de expertiză și asistență internațională, toți împreună reuniți pentru a discuta provocările întru asigurarea unui Tratament calitativ și retragere decentă.

La finalul conferinței, IDEP în calitate de promotor va consulta toți participanții conferinței pentru adoptarea unui Apel a Societății Civile și participanților conferinței ce urmează a fi subsemnat de doritori pentru a fi transmis la finalul săptămânii către Autoritățile Publice Centrale, Organizațiile de Susținere Tehnică și Organizațiilor Internaționale Finanțatoare de a contribui la crearea unui climat favorabil implicării privaților în colaborare transparentă pentru asigurarea unui Tratament calitativ și retragere decentă.