Workshop “Modelare Proiect Parteneriat Public-Privat pe baza Planului de afacere”

Workshop “Modelare Proiect Parteneriat Public-Privat pe baza Planului de afacere”

Parteneriatul public privat (PPP) este un instrument al managementului public care are menirea de a realiza proiecte ce țin de interesul public, de dezvoltare a serviciilor și infrastructurii publice.

Informatie detailata

Programul vă oferă instrumentele pentru inițierea și dezvoltarea unui proiect de parteneriat public privat. Veți primi diplome sau alte mențiuni de participare! Veți obține posibilitatea de a stabili probabilitatea realizării proiectului prin mecanismul Parteneriatelor Public- Private cu interesele clare pentru actorul public și pentru cel privat. Scopul acestui workshop este familiarizarea cu mecanismul de realizare a proiectelor PPP cu transformarea pe baza experienței acumulate în cadrul workshop-ului a provocărilor locale în proiecte de PPP. Fiecare proiect dezvoltat în cadrul workshop-ului va fi plasat pe platforma civică pppmoldova.org pentru a invita spre discuție sau primi suport din partea celor interesați. Succesul proiectelor de PPP depinde de mai mulți factori, printre care cei mai importanți sunt:

  1. existența unui cadru de reglementare adecvat;
  2. existența unui cadru instituțional adecvat;
  3. capacitatea autorităților de a implementa proiecte PPP;
  4. un sector privat dezvoltat.

În cadrul workshop-ului vor participa 4 experți: Expert PPP din cadrul IDEP Moldova, Expert Planuri de Afaceri, Jurist cu experiență practică în proiect concret PPP în Moldova ce se află în derulare, Specialist IT din cadrul IDEP Moldova (pentru a transforma proiectul în propunere spre cooperare cu mediul privat). Totodată, noi am lansat invitația oficială de participare pentru consultare și reprezentanților Agenției Proprietății Publice (instituție responsabilă de implementarea PPP-urilor în Moldova) în cadrul workshop-urilor organizate de IDEP Moldova.

Tematica workshop-ului:

1 zi de modelare PPP

2 zi Structurarea Planului de afacere PPP

3 zi Definitivare mecanismului proiectului PPP / fezabilitate

4 zi Expertiza planului de afacere

Cui se adresează?

Workshopul se adresează Administrațiilor publice locale, Instituțiilor publice și private, agenților economici care doresc să realizeze un proiect PPP concret. Dacă vor să acumuleze cunoștințe și abilităţi în domeniul parteneriatelor publice private. Workshopul se adresează atât reprezentanților sectorului privat, sectorului public. Ca urmare a participării la acest workshop de Modelare Proiect Parteneriat Public-Privat pe baza Planului de afacere vei dobândi următoarele competențe:

  1. Să inițiați un proiect PPP; 2. Să identificați partenerii/ investitorii potriviți și beneficiul clar al actorilor implicați; 3. Să elaborați bugetul; 4. Gestiunea indicatorilor de monitorizare, evaluare și raportare; 5. Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect; 6. Managementul riscurilor; 7. Managementul echipei de proiect; 8. Managementul comunicării in cadrul proiectului; 9. Managementul calității proiectului; 10. Să realizați cadrul proiectului cu publicul ținta si cu finanțatorii . Persoana ce va participa urmeaza sa fie prezenta obligatoriu cu laptop si poate fi exclusa din program daca rata de prezenta va fi mai putin de 80%.
Taxa de participare este de 3800 lei include: WORKSHOP Modelare Proiect Parteneriat Public-Privat pe baza Planului de afacere

Data desfășurării (Ora-09:00- 16:00)

15 noiembrie – 1 zi

22 noiembrie – 2 zi

29 noiembrie – 3 zi

6 decembrie – expertiza proiectului

Iata ce primești prin participarea la curs PPP

1. Posibilitatea de a dezvolta un plan de afaceri cu mentor

2. Întelegerea conceptului și cadrului juridic PPP-uri;

3. Dezvoltarea documentației respective servește baza solidă studiu de prefezabilitate pentru APP

Bilete disponibile pe iticket.md sau  solicitati contul la sediu nostru 022271313