Laos semnează Memorandumul de înțelegere pentru proiectul Expressway BOT