IDEP Moldova a organizat vizită de stabilire pentru 8 primării a unor relații de colaborare, inclusiv posibil înfrățiri, în judetul Galati, Romania

Astăzi, 23.04.2018, IDEP Moldova a organizat vizită de stabilire  pentru 8 primării a unor relații de colaborare în județul Galați, România. Participanții grupului de lucru au fost primarii localităților Ivancea, Pelivan, Zârnești, Calfa, din Republica Moldova unde au avut discuții constructive cu primarii localităților Ivești, Cudalbi, Munteni, Valea Mărului, județul Galați. 
Au fost totodată stabilite posibile după principiul similitudinii provocărilor a localităților cu potențial de înfrățire:
1. Ivești, județul Galați, România cu Ivancea, raionul Orhei, Republica Moldova;
2. Cudalbi, județul Galați, România cu Pelivan, raionul Orhei, Republica Moldova;
3. Munteni,județul Galați, România cu Calfa,  raionul Anenii Noi, Republica Moldova;
4. Valea Mărului, județul Galați, România cu Zârnești, raionul Cahul, Republica Moldova.
Urmează să se discute la următoarele consilii locale din localitățile identificate drept înfrățiri posibile pentru demararea procedurii, aprobarea consiliului în ambele localități, aprobarea instituțiilor a înfrățirii presupuse și planificarea diverselor proiecte spre desfășurare în cadrul parteneriatului stabilit!
Subiectele colaborării pentru urmatoarea perioadă constituie aplicarea celor 8 localități partenere stabilite în urma deplasării de astăzi a inclus posibila cooperare în calitate de parteneri la cele oportunități de finanțare deschise pentru proeicte de parteneriat tranfrontalier.. 
Au fost identificate și abordate mai multe fonduri ce ar putea fi valorificate în cadrul anumitor posibile cooperări, stabilindu-se aproximativ similitudinile provocărilor între cele 8 localități. Totodată, au fost discuții despre schimbul de bune practici în domeniul Partenerului Public-Privat pentru motivarea agenților economici în constituirea și modernizarea infrastructurii. O posibilitate de a stabili înfrățire între orașele participante a grupului de lucru a fost stabilită urmând a fi discutate momente tehnice și oportunitate. Mulțumim pentru primirea călduroasă întregului colectiv al primăriei Ivești, în speță dnlui Cornel Hamza, primar, fost vicepreședinte al județului Galați, încrederii celor 37 localități partenere din Moldova și România! Sperăm să fructificam aceste inițiative frumoase în proiecte concrete palpabile pentru cetățenii celor 8 localități cu o populație totală de aproximativ 45.000 oameni.