IDEP Moldova a organizat vizită de stabilire a unor relații de colaborare în municipiul Vaslui, Romania

Astăzi, 02.04.2018, IDEP Moldova a organizat vizită de stabilire a unor relații de colaborare în municipiul Vaslui, România, pentru primarii municipiilor Ungheni, Soroca, și orașul Călărași, Republica Moldova. Subiectele colaborării pentru urmatoarea perioadă constituie aplicarea celor 4 orașe partenere stabilite în urma deplasării de astăzi la programul operațional transfrontalieră MD-RO. Au fost identificate și abordate mai multe fonduri ce ar putea fi valorificate în cadrul anumitor posibile cooperări, stabilindu-se aproximativ similitudinile provocărilor între cele 4 municipii participante. Totodată, au fost discuții despre schimbul de bune practici în domeniul Partenerului Public-Privat pentru motivarea agenților economici în constituirea și modernizarea infrastructurii. O posibilitate de a stabili înfrățire între orașele participante a grupului de lucru a fost stabilită urmând a fi discutate momente tehnice și oportunitate. Mulțumim pentru primirea călduroasă întregului colectiv al municipiului Vaslui, încrederii celor 3 orașe partenere din Moldova — Ungheni, Soroca și Călărași! Sperăm să fructificam aceste inițiative frumoase în proiecte concrete palpabile pentru cetățenii celor 4 municipii și orașe cu o populație totală de aproximativ 150.000 oameni.