IDEP Moldova a organizat vizită de stabilire a unor relații de colaborare în municipiul Tecuci

Astăzi, IDEP Moldova a organizat vizită de stabilire a unor relații de colaborare în municipiul Tecuci, România, pentru primarii orașelor Cantemir, Leova și Costești, Republica Moldova. Subiectele colaborării pentru urmatoarea perioadă constituie aplicarea celor 4 orașe partenere stabilite în urma deplasării de astăzi la programul operațional transfrontalieră MD-RO. Totodată, au fost discuții despre schimbul de bune practici în domeniul Partenerului Public-Privat pentru motivarea agenților economici în constituirea și modernizarea infrastructurii. O posibilitate de a stabili înfrățire între orașele participante a grupului de lucru a fost stabilită urmând a fi discutate momente tehnice și oportunitate. Mulțumim pentru primirea călduroasă întregului colectiv al municipiului Tecuci și sperăm să fructificam aceste inițiative frumoase în proiecte concrete palpabile pentru cetățenii celor 4 orașe cu o populație totală de aproximativ 75000 oameni.