Workshop “Modelare Proiect Parteneriat Public-Privat pe baza Planului de Afacere”

Parteneriatul Public- Privat (PPP) este un instrument al managementului public care are menirea de a realiza proiecte ce țin de interesul public, de dezvoltare a serviciilor și infrastructurii publice.

Programul Vă oferă instrumentele pentru inițierea și dezvoltarea unui proiect de Parteneriat Public-Privat.

Nu veți primi diplome sau alte mențiuni de participare! Veți obține posibilitatea de a stabili oportunitățile realizării proiectului prin mecanismul Parteneriatelor Public-Private cu interesele clare pentru actorul public și pentru cel privat.

Scopul acestui workshop este familiarizarea cu mecanismul de realizare a proiectelor PPP cu transformarea pe baza experienței acumulate în cadrul workshop-ului a provocărilor locale în proiecte de PPP. Fiecare proiect dezvoltat în cadrul workshop-ului va fi plasat pe platforma civică pppmoldova.org pentru a invita spre discuție sau primi suport din partea celor interesați.

Succesul proiectelor de PPP depinde de mai mulți factori, printre care cei mai importanți sunt:

1) existența unui cadru de reglementare adecvat;

2) existența unui cadru instituțional adecvat;

3) capacitatea autorităților de a implementa proiecte PPP;

4) un sector privat dezvoltat.

În cadrul workshop-ului vor participa 4 experți in calitate de moderatori: Expert PPP din cadrul IDEP Moldova, Expert Planuri de Afacere, Jurist cu experiență practică în proiect concret PPP în Moldova ce se află în derulare, Specialist IT din cadrul IDEP Moldova (pentru a transforma proiectul în propunere spre cooperare cu mediul privat). Totodată, noi am lansat invitația oficială de participare pentru consultare și reprezentanților Agenției Proprietății Publice (instituție responsabilă de implementarea PPP-urilor în Moldova) în cadrul workshop-urilor organizate de IDEP Moldova.

În finalul workshop-ului fiecare participant va dezvolta proiectul său individual și va putea să îl plaseze pe platforma PPP Moldova (exemplu la adresa http://pppmoldova.org/complexturistic/). Persoana delegată de APL (fie chiar și agent economic) trebuie să poată obțina informațiile (datele) necesare pentru proiectul PPP dezvoltat.

Tematica workshop-ului:             

1 zi de modelare proiect PPP

2 zi Structurarea Planului de afacere PPP

3 zi Definitivare mecanismului proiectului PPP / fezabilitate

4 zi Expertiza planului si sugestii

Cui se adresează?

Workshopul se adresează Administrațiilor Publice Locale și agenților economici care doresc să realizeze un proiect PPP concret. Dacă vor să acumuleze cunoștințe și abilităţi în domeniul Parteneriatelor Public-Private. Workshopul se adresează atât reprezentanților sectorului privat cât și sectorului public.

Ca urmare a participării la acest workshop de Modelare Proiect Parteneriat Public-Privat pe baza Planului de afacere, veti dobândi următoarele competențe:

1. Să inițiați un proiect PPP corect;

2. Să identificați în perspectivă partenerii sau investitorii potriviți și beneficiul clar al actorilor implicați;

3. Să elaborați bugetul;

4. Să gestionați indicatorii de monitorizare, evaluare și raportare;

5. Să realizați procedurile de achiziții pentru proiect PPP;

6. Managementul riscurilor proiectelor PPP;

7. Managementul echipei de proiect PPP;

8. Managementul comunicării in cadrul proiectului PPP;

9. Managementul calității proiectului PPP;

10. Să cooperați cu colegii interesați de același subiect.

Participantul la workshop ce a frecventat mai puțin de 80% din durata acestuia și nu a pregătit materialele necesare este exclus din workshop.

Taxa de participare este 3800 lei, care include:

WORKSHOP Modelare Proiect Parteneriat Public-Privat pe baza Planului de afacere

 

Primul grup este în data de

15 ianuarie – 1 zi

22 ianuarie – 2 zi

29 ianuarie – 3 zi

5 februarie – expertiza proiectului și plasarea pe platforma PPPMoldova.org

 

Ora-09:00-  16:00

 

 

Iata ce primești prin participarea la curs PPP

1. Posibilitatea de a dezvolta un plan de afacere  cu mentor

2. Înțelegerea conceptului și cadrului juridic PPP-urilor;

3. Dezvoltarea documentației respective servește baza solidă studiu de prefezabilitate pentru Agenția Proprietății Publice.

Inscrieri online pe ⇒ idep.md/workshop

Pentru detalii adiționale  e-mail idep.md@gmail.com sau numărul de telefon 022271313.

Costul inacţiunii în domeniul valorificării Infrastructurii Publice Locale(2013 vs 2017).
Workshop "Modeling the Public-Private Partnership Project on the basis of the Business Plan"