Costul inacţiunii în domeniul valorificării Infrastructurii Publice Locale(2013 vs 2017).

Orice proiect presupune succese şi insuccese la anumite capitole. Orice încercare şi realizare este prin şlefuirea măiestriei de a realiza anumite obiective propuse în cadrul anumitor obiective propuse. Deseori se calculează doar deficienţile în cadrul anumitor proceduri de realizare, concentraţia maximă fiind pe proces, iar cum stăm cu rezultatul?

Rezultatul inacţiunii vi-l prezentăm în analiza ataşată, iar concluziile Vă rugăm de le faceţi fiecare…
Mai bine greşim?! Prin inacţiune vom pierde valoare sporită, nu?!
Numarul obiectivelor Patrimoniul Public al Unităţilor Administrativ-Teritoriale in perioada 2013-2017 a crescut cu 57%, iar valoarea acestora cu doar 1%. Discrepanta de 56%, diminuarea valorii cu peste 15000 milioane lei in 5 ani sau 8,25 mln zilnic. Diminuarea valorii  Patrimoniul Public al Unităţilor Administrativ-Teritoriale 01.01.2013-01.01.2017 în RM este 11,52% pe an, pe cind uzura medie acceptabilă în proiectele de infrastructură este 4% pe an. Parteneriatele Public-Privat oferă accesul populaţiei la
infrastructură modernă la nivel regional prin atragerea investiţiilor private şi locuri de muncă durabile.
Detalii si pe www.pppmoldova.org