Expertizarea Planurilor Strategice de Dezvoltare Socio-economică

Expertizarea Planurilor Strategice de Dezvoltare Socio-economică
Echipa IDEP realizează expertiza Planurilor Strategice de Dezvoltare Socio-economică cu implicarea activă a autorităților publice locale. IDEP utilizează o metodologie de analiză special creată pentru expertiza PDSE.