Platformă noua pentru dialog și cooperare

12 decembrie 2013, reprezentanți ai Institutului pentru Dezvoltare și Expertiza Proiectelor au participat la conferința regională "Calea spre consolidarea cooperării teritoriale a Programului Parteneriatului Estic pentru Republicii Moldova — Ucraina", desfășurat sub egida Programului de promovare a cooperării teritoriale pentru țările Parteneriatului Estic ( Programul de asistență EaPTC ), finanțat Uniunea Europeană .
În cadrul Conferinței au fost discutate probleme generale de dezvoltare economică și socială a Republicii Moldova și a regiunilor de frontieră ale Ucrainei. Astfel,evenimentul a oferit autorităților locale și organizațiilor societății civile o platformă pentru discuții deschise referitore la prioritățile de cooperare teritorială și specificul dezvoltării regionale în vederea găsirii soluțiilor comune de rezolvare a problemelor stringente ale acestora.
Pe lîngă participarea la sesiunile plenare ale conferinței, reprezentanți ai IDEP Moldova au efectuat o serie de întrevederi bilaterale cu parteneri din regiunea Cernăuți, Vynnitsa, Odesa ale și Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate măsuri concrete pentru implementarea proiectelor transfrontaliere, precum și extinderea cooperării reciproc avantajoase.
Conferința Regională oferit, de asemenea, o bună oportunitate de a extinde și consolida legături de prietenie, contacte și a discuta perspectivele ulterioare de acțiuni comune care vizează aprofundarea proceselor de integrare regională , inclusiv în contextul aspirațiilor europene ale Republicii Moldova și Ucrainei.