Economia verde în cadrul ”Danube Synergy”

În cea de a doua zi a Forumului Internațional de Afaceri- Danube Synergy, experți IDEP au luat parte la sesiuni tematice legate de problematica ecologică.

În special , reprezentanți ai Institutului de Dezvoltare și Expertiza Proiectelor, au subliniat necesitatea sistematizării, consolidării și conjugării eforturilor în acest domeniu din partea tuturor participanților ai Euroregiunii Dunărea de Jos și au accentuat  importanța dezvoltării și consolidării competențelor autorităților publice locale în sfera protecției mediului .

Participanții Forumului cu analizat cu interes propunerile IDEP, și au trasat domenii prioritare de cooperare multilaterală care vizează dezvoltarea durabilă și cooperarea transfrontalieră .