Dezvoltarea cooperării regionale

Astăzi, 15 noiembrie 2013, președintele Institutului de Dezvoltare și Expertiza a Proiectelor dl. Iurie Calestru, a avut loc o întâlnire de lucru cu conducerea raionului Ștefan Vodă.
În cadrul întrevederii, părțile au făcut schimb de opinii cu privire la de proiecte transfrontaliere care vizează dezvoltarea durabilă a regiunii și creșterea bunăstării comunităților locale, și au ajuns la o înțelegerea referitor la aprofundarea cooperării reciproc avantajoase în acest domeniu și următoarele etape concrete de parcurs.
De asemenea, părțile au discutat posibilitatea unor activități comune în domeniul planificării strategice a dezvoltării socio — economice și de mediu al administrațiilor publice locale , inclusiv în contextul cooperării cross — regionale.
Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială de înțelegerea reciprocă.