De la administare spre eficiență

Expertizarea Planurilor de Dezvoltare Socio-economică a comunelor din Republica Moldova


Pe parcursul ultimelor 5 luni experţii IDEP au efectuat expertiza la 44 Planuri de Dezvoltare Socio-economică (PDSE) elaborate de compania Succes Consulting SRL pentru comunele din RM. Ca urmare a expertizei PDSE pe diverse compartimente, s-a dat o apreciere în cadrul unui raport final a calităţii elaborării PDSE la compartimentele cheie.
În primul rînd s-a dat o apreciere prealabilă a procesului de elaborare a PDSE, care impune obţinerea rezultatului scontat în urma parcurgerii tuturor etapelor de elaborare a PDSE. Raportul de expertiză cuprinde un compartiment distinct aferent aprecierii calităţii procesului de diagnosticare a situaţiei curente în localitate. S-a reiterat în primul rînd asupra cuprinderii în cadrul diagnosticului a tuturor ariilor de dezvoltare a comunei, şi nu în ultimul rând asupra depistării problemelor majore cu prioritizarea lor ulterioară.
Prin expertiza PDSE se dă o apreciere în primul rînd a gradului de corespundere a acţiunilor şi proiectelor din planul de acţiuni cu realităţile comunei depistate în stadia de diagnosticare, precum şi cu strategiile aprobate la nivel raional, regional şi republican pe problemele impuse spre soluţionare.
Expertiza PDSE din partea IDEP îşi are şi specificul său, accentul fiind pus pe dezvoltarea durabilă a localităţilor privită prin prisma unei coeziuni coerente dintre domeniile mediu, social şi economic. Un accent deosebit în cadrul expertizei se pune pe domeniul economic şi antreprenorial, fiind privit drept soluţia de succes în fundamentarea  unei dezvoltări durabile a comunei.

Imagini la proiecte de succes depistate la etapa de elaborare şi expertiză a PDSE
Foto 1. Casa de cultură din s. Mitoc, r. nul Orhei

Foto 2, 3. Edificiul renovat al Primărie comunei Mereşeni, r. nul Hînceşti


Foto 4. Centrul Comunitar Multifuncțional din comuna Şişcani, r. nul Nisporeni

Foto 5. Clădirea renovată a Gimnaziului din comuna Şişcani, r. nul Nisporeni

Foto 6, 7. Staţia de epurare-model din s. Negrea, r. nul Hînceşti


Foto 8. Fântână de tip mină amenajată în comuna Grinăuţi-Moldova, r. nul Ocniţa

Foto 9. Zonă de odihnă bine amenajată în s. Fîrlădeni, r. nul Hînceşti