Aprofundarea relaţiilor pentru proiecte transfrontaliere

Astăzi, 14 noiembrie curent, în incinta sediului Consiliului Raional Cahul a avut loc întâlnirea dintre reprezentanţii Institutului de Dezvoltare şi Expertiză a Proiectelor (IDEP), în frunte cu Calestru Iurie şi reprezentanţii conducerii raionului Cahul, în persoana Vicepreşedintelui raionului Dl. Vladimir Calmîc.

Întâlnirea s-a axat pe stabilirea unor priorităţi în vederea aplicării la proiectele transfrontaliere, mai cu seamă pe problemele ce vizează Mediul Ambiant. Problemele persistente la acest capitol pot fi soluţionate doar prin demararea unor proiecte transfrontaliere în regiunea Prutului şi Dunării de Jos cu implicare părţilor interesate din Ucraina, Romania şi Republica Moldova. În final părţile au ajuns la necesitatea continuării conlucrării la tematica respectivă în vederea identificării şi implementării unor proiecte de mediu trilaterale (UA-RO-MD).

Un alt segment al întâlnirii de astăzi a vizat prezentarea Modelului de succes elaborat de IDEP privind abordarea dezvoltării per ansamblu administraţiilor publice locale din Republica Moldova. Modelul include elaborarea a 3 hărţi virtuale (Moldova – Probleme şi Soluţii, Moldova – Oferte Antreprenoriale, Moldova – Proiecte şi Donatori) care pot oferi un reper sustenabil în dezvoltarea durabilă a  localităţilor Republicii Moldova. În acest model se regăsesc şi majoritatea APL din raionul Cahul, fapt ce a trezit un  interes real din partea reprezentanţilor conducerii raionului Cahul prezenţi la întâlnirea de astăzi.

Spre finalul întâlnirii reprezentanţii IDEP au prezentat pe scurt modalitatea prin care experţii  Institutului de Dezvoltare şi Expertiză a Proiectelor efectuează expertiza Planurilor de Dezvoltarea Socio-economică (PDSE) elaborate pentru APL de nivelul I. Un compartiment aparte, aici, a vizat prezentarea succintă a noului produs al IDEP – „KPILPA1 IDEP” (indicatori de performanţă p/u APL de nivelul 1), ca parte componentă a procesului de expertiză a PDSE. Modalitatea de expertiză a PDSE, precum şi ultimul produs elaborat de IDEP —  „KPILPA1 IDEP” a suscitat interesul din partea conducerii raionului Cahul, fiind preconizată o conlucrare de lungă durată la acest capitol.

14Deepening cross-border projects
Economia verde în cadrul ”Danube Synergy”