Cooperarea inter-regională — temelia dezvoltării comune.

Astăzi, 31 octombrie 2013 delegația Institutului de Dezvoltare și Expertiza a Proiectelor, condusă de președintele IDEP , domnul Iurie Calestru, va participă la Forumul Internațional "Danube Synergy", organizat de către Administrația Regională de Stat Odessa,în parteneriat cu autoritățile centrale și locale , misiunile diplomatice ale țărilor din regiunea Dunării și organizațiile internaționale.
În cadrul sesiunilor Forumului reprezentanții IDEP vor aborda probleme ce țin de dezvoltare durabilă a autorităților publice locale din regiunea Dunării, perspectiva realizării unor proiecte transfrontaliere comune care vizează aprofundarea procesului de integrare între Republica Moldova, Ucraina și România , precum și subiecte legate de protecția mediului și dezvoltarea instituțională a administrației publice locale în aceasta area.
De asemenea, IDEP va prezenta viziunea sa asupra direcțiilor de dezvoltare a comunităților locale, bazată pe necesitatea trecerii de la administrarea fondurilor venite de la "centru " spre o eficiență care va permite consolidarea unei baze solide pentru creșterea ulterioară a bunăstării, va prezenta rezultatele activităților și cercetărilor efectuate de Institutul de Dezvoltare și va înainta o serie de inițiative în domeniul cooperării multilaterale.
În a doua zi a Forumului, destinat problemelor ecologice, experții Institutului de Dezvoltare și Expertiza a Proiectelor vor participa la discuțiile tematice, efectua un schimb de experiență legată de cercetările efectuate în Republica Moldova și vor informa participanții referitor la probleme și perspective în acest domeniu, inclusiv în contextul aspirațiilor europene ale Republicii Moldova și Ucraina .