Lansarea studiului ”Ritmul de solutionare a problemelor”