Fonduri pentru APL-urile Moldovei

Reamintim in cadrul Programului dezvoltat de IDEP Moldova din 2013 au avut loc urmatoarele evenimente:
1. Desfasurarea a 3 Forum-uri (national, regional si international) cu scopul de a crea interesul si cooperari dintre primari pentru proiecte comune;
2. Seminare modulare pentru dezvoltarea proiectelor cu finantare rambursabila si nerambursabila pentru mai mult de 200 primari din tara;
3. Dezvoltate parteneriate strategice cu EuroRegiunile din tara cu care administratiile publice din tara ulterior au creat partenreiate pentru diverse proiecte de dezvoltare locala si transfrontaliera;
4. Organizate instruiri in perioada 2013-2015 la tema Parteneriatelor Publice-Private cu participarea a peste 120 primari din tara;
5. Realiate 3 cercetari nationale cu tema provocarilor locale si regionale pentru APL-uri pentru ulterioara regionalizare;
6. Dezvoltat instrumentul de identificare a performantei (KPI) APL-urilor;
7. Depusa o initiativa civica pentru instituirea functiei de Manager de Proiect si atragere investitie in fiecare APL din Moldova care a fost discutata in comisia parlamentara (22 ianuarie 2013) cu raspunsul ca este in competenta APL-urilor in limita bugetului disponibil, nefiind acordat o unitate in plus;
8. Desfasurate seminare teoretico-practice in colaborare cu EcoRazeni la tema Antreprenoriatului Social cu reprezentantii APL din tara, in special primari;
9. Expertizate peste 200 proiecte ce urmau ulterior a fi depuse spre finantare (grant, credit sau PPP);
10.Expertiza Strategiilor de Dezvoltare Socio-Economica a localitatilor, in peste 120 localitati din tara;