Workshop

“Modelare Proiect Parteneriat Public-Privat pe baza Planului de Afacere”

bootstrap buttons

Parteneriatul Public-Privat (PPP) este un instrument al managementului public care are menirea de a realiza proiecte ce țin de interesul public, de dezvoltare a serviciilor și infrastructurii publice.

Programul vă oferă instrumentele pentru inițierea și dezvoltarea unui proiect de Parteneriat Public- Privat.

Nu veți primi diplome sau alte mențiuni de participare! Veți obține posibilitatea de a stabili probabilitatea realizării proiectului prin mecanismul Parteneriatelor Public-Private cu interesele clare pentru actorul public și pentru cel privat.


Scopul acestui workshop este familiarizarea cu mecanismul de realizare a proiectelor PPP cu transformarea pe baza experienței acumulate în cadrul workshop-ului a provocărilor locale în proiecte de PPP. Fiecare proiect dezvoltat în cadrul workshop-ului va fi plasat pe platforma civică pppmoldova.org pentru a invita spre discuție sau primi suport din partea celor interesați.

Succesul proiectelor de PPP

depinde de mai mulți factori, printre care cei mai importanți sunt:

1

existența unui cadru de reglementare adecvat;

2

existența unui cadru instituțional adecvat;

Succesul proiectelor de PPP

3

capacitatea autorităților de a implementa proiecte PPP;

4

un sector privat dezvoltat.


În cadrul workshop-ului vor participa 4 experți în calitate de moderatori: Expert PPP din cadrul IDEP Moldova, Expert Planuri de Afaceri, Jurist cu experiență practică în proiect concret PPP în Moldova ce se află în derulare, Specialist IT din cadrul IDEP Moldova (pentru a transforma proiectul în propunere spre cooperare cu mediul privat). Totodată, noi am lansat invitația oficială de participare pentru consultare și reprezentanților Agenției Proprietății Publice (instituție responsabilă de implementarea PPP-urilor în Moldova) în cadrul workshop-urilor organizate de IDEP Moldova.

În finalul workshop-ului fiecare participant va dezvolta proiectul său individual și va putea
să îl plaseze pe platforma PPP Moldova EXEMPLU »

Mobirise
Persoana delegată de APL (fie chiar și agent
economic) trebuie să poată obține informațiile (datele) necesare pentru proiectul PPP dezvoltat.
Tematica workshop-ului:

1 zi

Modelare proiect PPP

2 zi

Structurarea Planului de afacere PPP

3 zi

Definitivarea mecanismului proiectului PPP / fezabilitate

4 zi

Expertiza planului si sugestii

Cui se adresează?

Workshopul se adresează Administrațiilor publice locale, instituțiilor medicale, publice si private și agenților economici care doresc să realizeze un proiect PPP concret. Dacă vor să acumuleze cunoștințe și abilităţi în domeniul Parteneriatelor Public-Private. Workshopul se adresează atât reprezentanților sectorului privat cât și sectorului public.

Ca urmare a participării la acest workshop de Modelare Proiect Parteneriat Public-Privat  pe baza Planului de Afacere, veți dobândi următoarele competențe:
  • Să inițiați un proiect PPP corect;
  • Să identificați în perspectivă partenerii sau investitorii potriviți și beneficiul clar al actorilor implicați;
  • Să elaborați bugetul;
  • Să gestionați indicatorii de monitorizare, evaluare și raportare;
  • Să realizați procedurile de achiziții pentru proiect PPP;
  • Managementul riscurilor proiectelor PPP;
  • Managementul echipei de proiect PPP;
  • Managementul comunicării in cadrul proiectului PPP;
  • Managementul calității proiectului PPP;
  • Și să cooperați cu colegii interesați de același subiect.

Participantul la workshop ce a frecventat mai puțin de 80% din durata acestuia și nu a
pregătit materialele necesare este exclus din workshop.

Iata ce primești
prin participarea la curs PPP

Posibilitatea de a dezvolta un Plan de Afacere cu mentor

Înțelegerea conceptului și cadrului juridic PPP-urilor;

Dezvoltarea documentației respective servește baza solidă studiului de prefezabilitate pentru Agenția Proprietății Publice

Program

APL - Proiecte generale Parteneriat Public-Privat

Locuri disponibile: 10

15 ianuarie 2018

1 zi
09:00 - 16:00

22 ianuarie 2018

2 zi
09:00 - 16:00

29 ianuarie 2018

3 zi
09:00 - 16:00

5 februarie 2018

Expertiza proiectului și
plasarea pe platforma PPPMoldova.org

Pînă la WORKSHOP:

APL - Proiecte generale Parteneriat Public-Privat

Locuri disponibile: 10

17 ianuarie 2018

1 zi
09:00 - 16:00

24 ianuarie 2018

2 zi
09:00 - 16:00

31 ianuarie 2018

3 zi
09:00 - 16:00

7 februarie 2018

Expertiza proiectului și
plasarea pe platforma PPPMoldova.org

Pînă la WORKSHOP:

Institutii Medicale - Proiecte Parteneriat Public-Privat

Locuri disponibile: 10

19 ianuarie 2018

1 zi
09:00 - 16:00

26 ianuarie 2018

2 zi
09:00 - 16:00

2 februarie 2018

3 zi
09:00 - 16:00

9 februarie 2018

Expertiza proiectului și
plasarea pe platforma PPPMoldova.org

Pînă la WORKSHOP:

Institutii Medicale - Proiecte Parteneriat Public-Privat

Locuri disponibile: 10

18 ianuarie 2018

1 zi
09:00 - 16:00

25 ianuarie 2018

2 zi
09:00 - 16:00

01 februarie 2018

3 zi
09:00 - 16:00

8 februarie 2018

Expertiza proiectului și
plasarea pe platforma PPPMoldova.org

Pînă la WORKSHOP:

APL - Institutii de Invatamint Optimizate

Locuri disponibile: 10

19 ianuarie 2018

1 zi
09:00 - 16:00

26 ianuarie 2018

2 zi
09:00 - 16:00

02 februarie 2018

3 zi
09:00 - 16:00

9 februarie 2018

Expertiza proiectului și
plasarea pe platforma PPPMoldova.org

Pînă la WORKSHOP:

Inscriere

Taxa de participare este 3800 lei