Modelare proiect PPP

Пример
bootstrap buttons

Parteneriatul Public-Privat (PPP) este un instrument al managementului public care are menirea de a realiza proiecte ce țin de interesul public, de dezvoltare a serviciilor și infrastructurii publice.

Programul vă oferă instrumentele pentru inițierea și dezvoltarea unui proiect de Parteneriat Public- Privat.

Veți obține posibilitatea de a stabili probabilitatea realizării proiectului prin mecanismul Parteneriatelor Public-Private cu interesele clare pentru actorul public și pentru cel privat.


Fiecare proiect dezvoltat va fi plasat pe platforma civică pppmoldova.org pentru a invita spre discuție sau primi suport din partea celor interesați.

Succesul proiectelor de PPP

depinde de mai mulți factori, printre care cei mai importanți sunt:

1

existența unui cadru de reglementare adecvat;

2

existența unui cadru instituțional adecvat;

Succesul proiectelor de PPP

3

capacitatea autorităților de a implementa proiecte PPP;

4

un sector privat dezvoltat.

Etapele de lucru:

1 saptamina

Modelare proiect PPP

2 saptamina

Structurarea Planului de afacere PPP

3 saptamina

Definitivarea mecanismului proiectului PPP

4 saptamina

Expertiza proiectului, dezbateri publice si aprobare consiliu

Cui se adresează?

Administrațiile publice locale, instituțiile medicale, publice si private, agenților economici care doresc să realizeze un proiect PPP concret. Dacă vor să acumuleze cunoștințe și abilităţi în domeniul Parteneriatelor Public-Private.

Ca urmare a Modelarii Proiectului PPP  veți dobândi următoarele:
  • Să inițiați un proiect PPP corect;
  • Să identificați în perspectivă partenerii sau investitorii potriviți și beneficiul clar al actorilor implicați;
  • Să elaborați bugetul;
  • Să gestionați indicatorii de monitorizare, evaluare și raportare;
  • Să realizați procedurile de achiziții pentru proiect PPP;
  • Managementul riscurilor proiectelor PPP;
  • Managementul echipei de proiect PPP;
  • Managementul comunicării in cadrul proiectului PPP;
  • Managementul calității proiectului PPP;
  • Și să cooperați cu colegii interesați de același subiect.
Iata ce primești in urma Modelarii proiectului PPP

Posibilitatea de a dezvolta un Proiect PPP

Înțelegerea conceptului și cadrului juridic PPP-urilor;

Dezvoltarea documentației respective servește baza solidă studiului de prefezabilitate pentru Agenția Proprietății Publice


Costul proiectului PPP - 3800 lei