IDEP Moldova

IDEP Screening PPP Regional

Locații posibile

Identificăm necesitățiile și oportunitățile ce pot fi regionalizate

Propunem scenariul conceptului actorilor locali – cadru cooperare

Creăm o mapă a necesităților, oportunităților și probabilităților

Propunem un scenariu de dezvoltare a unui proiect PPP

Organizăm dezbateri publice pentru consultarea stakeholder-ilor

Adaptăm proiectul dezbătut conform propunerilor stakeholder-ilor

Stabilim termeni, pași și consecutivitatea realizării legale Transparent

  1.  - Scanarea zonei pentru identificarea posibililor spații sau servicii publice pentru proiecte de Parteneriat Public-Privat cu plasarea pe idep.md si tiparul 10 prospecte A3 color
  2.  - Organizarea dezbateri publice asupra proiectului propus cu invitarea cetățenilor, agenților economici (locali și inernaționali) ce va fi transmis online pentru stabilirea așteptărilor tuturor stakeholder-ilor (părților implicate)
  3.  - Evaluarea prin instrumente financiare internaționale destinate PPP-urilor prefezabilitatea proiectului PPP conform unui scenariu concret
  4.  - Organizarea dezbateri publice pentru întreaga zonă asupra proiectului propus cu invitarea cetățenilor, agenților economici (locali și inernaționali) ce va fi transmis online pentru stabilirea așteptărilor tuturor stakeholder-ilor (părților implicate)
  5.  - După dezbaterile pentru întreaga zonă va urma adaptarea dacă este cazul a proiectului conform așteptărilor stakeholder-ilor pentru aprobarea realizării de localitățile din zonă a studiului de fezabilitate împreună cu Agenția Proprietății Publice

© Copyright 2018 - IDEP Moldova